Github är en av nätets mest populära webbplatser för att dela med sig av programkod. Nu hoppas den svenska Pensionsmyndigheten kunna dra nytta av det för att stärka sin egen interna utveckling. Sedan en dryg vecka tillbaka delar myndighetens utvecklare med sig av egenutvecklad kod på sajten.

– För vår del har det handlat väldigt mycket om att vi jobbar efter en öppenhetsprincip. Vi använder mycket öppen källkod och försöker vara en del av open source-gemenskapen. Det är ett givande och ett tagande och vi ser ett mervärde i att ge tillbaka, säger Love Hansson, dataförädlare på Pensionsmyndigheten.

Ambitionen är att komma i kontakt med utvecklare både på andra myndigheter och i den privata världen för att få hjälp med både utveckling och att hitta buggar.

– Var de kommer från är inte viktigt för mig. Vi är skattefinansierade och jobbar för medborgarnas bästa och har inget vinstintresse, säger Love Hansson.

I sitt kodbibliotek på Github har myndigheten hittills lagt upp två verktyg skrivna i språket R. Det är ett skriptspråk som främst är populärt för dataanalys och statistik. Myndigheten har dessutom lagt upp en kort utbildning i själva språket.

Vid sidan av att sprida sitt arbete och hjälpa andra så sätter den publika koden en press på utvecklarna att göra sin kod enklare att förstå och att inte slarva med dokumentationen.

– Det är ett bra sätt att kvalitetssäkra det vi gör, säger Love Hansson.

Myndigheten använder redan systemet Git för sin interna versionshantering. Det betyder enligt Love Hansson att det inte är något extra jobb eller administration att dela med sig också publikt på Github.

Allt som myndigheten gör ska dock inte delas. Till exempel finns krypteringsalgoritmer och säkerhetsfunktioner som man inte vill släppa ut. Det kan också finnas testdata som behandlar känsliga uppgifter.

Pensionsmyndigheten tittar dock också på hur de ska kunna släppa öppna data och på hur de skulle kunna publicera större datamängder via ett öppet gränssnitt.

– Det är två ben av det som vi kallar öppen utveckling, säger Love Hansson.

En viktig komponent i att arbeta öppet är också att utvecklarna på Pensionsmyndigheten får en chans att visa vad de gör.

– Jag är själv stolt att jobba på en myndighet som delar med sig av sina kunskaper och självklart finns en bekräftelseaspekt när man märker att ens arbete är viktigt för andra, säger Love Hansson.

Fakta

Github är ett webbaserat system för att dela med sig av och samarbeta kring kod i projekt. Sajten har funktioner för versionhantering och sociala funktioner för att dela med sig av projekt.