Stark BI-marknad i Sverige
– Sedan 1993 har beslutsstödsmarknaden i Sverige aldrig krympt, säger Alys Woodward, analytiker på IDC.

Det märks heller inte någon mättnad konstaterar hon. Snarare växer mogna marknader snabbare. En orsak till det är att det ofta tar organisationer över ett år att se nya mönster och först efter det börjar de investera ytterligare i beslutsstöd.

Däremot finns en tendens att tillväxten sker i vågor. Efter ett år med kraftigare tillväxt – som 2011 då marknaden ökade med 18 procent i Sverige – beräknas tillväxten i år och nästa år bli kring 11 procent.

– Det innebär att den svenska marknaden växer snabbast i Europa, säger Alys Woodward.

Den svenska marknaden omsatte 1,1 miljarder kronor förra året, enligt IDC.

Det torde innebära goda nyheter för Qliktech som överlägset dominerar i Sverige med nästan hälften av marknaden. Enligt Alys Woodward är det sällan som en aktör dominerar en marknad så dramatiskt.

Även om marknaden växer stadigt ökar inte intäkterna i samma takt.

– Nej, där faller priserna i takt med att beslutsstödet sprids ut allt mer på företagen. Allt fler individer får egen tillgång till beslutsstöd och det skapar andra betalningsmodeller, säger hon.

I gengäld sprider sig beslutsstöden till allt fler sektorer. Uppsala Ambulans är ett exempel, men även mindre företag och tillverkande industri använder sig allt mer av beslutsstöd.

– Tillverkande industri har inte riktigt sett nyttan av beslutsstöd eftersom de i första hand behöver realtidsrapporter. De behöver se direkt om det händer något i produktionen. Logistiken är avgörande. I takt med att beslutsstödet lyckas generera allt mer data i realtid ökar industrins intresse.

Alys Woodward pekar på att beslutsstöd kommer in allt mer även mellan företag och kund.

– Titta exempelvis på den avreglerade elmarknaden. Där vill företagen bygga lojalitet och pushar ut rapporter om elförbrukning till kunderna för att få dem att spara energi. Det innebär att de använder beslutsstöd mer både internt och för slutkunderna.


Intresserad av BI och analys? Den 8 maj arrangerar Computer Sweden Data Explosion – en heldag med det senaste inom BI, analys och Big Data. Läs mer här!

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

40 000 utryckningar per år.

340 000 invånare betjänas.

13 ambulanser är i gång dygnet runt.

7 ambulansstationer.

230 anställda.

160 miljoner kronor i omsättning per år.

IDC räknar med en marknadstillväxt i Sverige på 10,4 procent per år i snitt 2013–2017. Tillväxten drivs av marknadens mognad, den lokala närvaron av Qliktech och ökad tillgång på lågprislösningar.