Hans internationella karriär började 1993 då han blev säljchef för affärsområdet, med placering vid företagets europeiska huvudkontor i Heidelberg.

Vid den här tiden var hans uppdrag ofta att få upp prestationerna hos europeiska dotterbolag, som låg under den årliga tillväxten på omkring tolv procent.

Metoden var enkel. Identifiera och analysera två eller tre områden i de olika länderna som inte fungerade. I Norge till exempel var det verksamheten mot oljeindustrin som behövde förbättras.

– Metoden fungerade i alla länder, utom i Ryssland.

I dag är kontoret i Ryssland ett av företagets snabbast växande, men det tog några år att lista ut hur man skulle lyckas utan att lämna ut källkoden till myndigheterna.

– Det samma gäller Kina som nu redovisat rekordväxt i tre år, men det tog mej fem år att nå dit. Normalt sett har man högst ett år på sig att sno runt en lokal verksamhet.

Det är sju år sedan fick sitt nuvarande uppdrag och han bidrog själv till att flytta Europakontoret från Tyskland till Förenta staterna.

Han beskriver sin ledarstil genom två frågor han ställer sig varje morgon. Den första frågan är utgångspunkten att Sas Institute generellt har den för ändamålet bästa personalen, men att de levererar två tredjedelar av vad de skulle kunna.

– Hur skulle de kunna leverera 50 procent mer?

Den andra frågan hänger ihop med den första.

– Hur hittar vi nästa generella lösning?

I en organisation med en så höga andel högutbildade som Sas Institute, styrs väldigt mycket av utvecklingsarbetet av idéer och arbetet drivs av dem som har idéerna. Han räknar med att det går att hålla i gång sex eller sju olika projekt parallellt med dem som i nuläget bidrar till intäkterna.

I dag är analys av stora datamängder, helst i realtid, det hetaste som finns och är samtidigt företagets grund. Han har sett hur intresset har exploderat och företaget har mängder av applikationer som kan analysera enormt stora datamängder i realtid.

– Nu vill företag veta allt om sina kunder, i realtid. System för kundhantering är vårt viktigaste affärsområde. För två år sedan existerade inte 80 procent av dagens datamängd.

Ett nytt affärsområde sedan en tid tillbaka är säkerhet. Det svarar för drygt sex procent av omsättningen, men tillväxten är 50 procent.

– Mycket enkelt uttryckt kan man säga att vi sätter en kamera på företagets brandvägg. Allt för att analysera vad som händer vid intrångsförsök och intrång.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Namn: Mikael Hagström.

Ålder: 45 år.

Gör: Chef för affärsområdet Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien på Sas Institute.

Bor: Cary i North Carolina, USA.

Familj: Min fru Ursula är från Heidelberg där min åttaåriga son är född.

Utbildning: B.Sc.

Karriär: Nästan alla jobb som finns på Sas Institute, men jag har inte fått förmånen att arbete på dagiset, i restaurangen, sjukkliniken, jethangaren eller trädgårdarna. De anser väl inte att jag är kvalificerad.

Senast lästa bok: Steve Jobs av Walter Isaacson. Jag gav upp först, men fortsatte efter att jag träffat författaren och fått ett signerat exemplar.