Just när hotellen börjar förse eluttag med usb-uttag och när grenkontakter med usb finns att köpa i elektronikbutikerna kommer den största ändringen i usb:s historia.

Under 2014 kommer usb power delivery, usb pd, som levererar upp till 100 watt.

Så då får hotellen göra om allt-ihop. Annars blir det risk för brand, för dagens usb levererar på sin höjd 10 watt. (Det finns grejer som levererar mer, men det är fulhack.)

Faktum är att inte bara hotellen får göra om alltihop. Det måste alla göra om de vill ha usb pd. Usb pd fungerar nämligen bara om det är usb pd hela vägen, från det första usb-uttaget genom kabeln till usb-ingången och usb-kretsen i mottagaren. Annars växlar usb-systemet automatiskt ner till gamla standarden.

Allt som är anpassat för usb pd ska vara märkt med ”PD Aware”.

Det är inte bara effekten som är högre än tidigare. Spänningen höjs från 5 till 20 volt och det skulle förstås kunna ställa till elektriska problem om det inte fanns automatiska spärrar.

Vad vinner vi då på detta? En hel del:

  • Sladdhärvorna blir mindre.
  • Nätadaptrar blir överflödiga.
  • Uppladdning av bärbara grejer förenklas.

En bildskärm ansluten till el-nätet kan driva datorn genom en usb pd-sladd. Eller också kan datorn driva bildskärmen. Samma sladd för data och ström.

Precis som med vanlig usb kan man koppla ihop grejerna i kedjor. Bildskärmen driver datorn som driver en extern hårddisk som laddar upp mobiltelefonen.

Där tillkommer en annan nyhet. Usb pd kan mata ström åt båda hållen. Vi är vana vid att låta datorn ladda upp telefonen. Med usb pd kan vi också använda mobilen för att ladda upp datorn.

Mjukvaran för usb pd tillåter förhandlingar mellan apparaterna om vem som ska skicka ström till vem. Eller också kan man låta användaren bestämma.

Praktiskt betyder det att vi kan ha en kabel där vi tidigare haft två. En fristående bildskärm har i dag en elkabel och en kabel för bilden. Med usb pd räcker det med en.

Många av oss har en kartong som är full med batterieliminatorer. Ofta vet vi inte vilken batterieliminator som hör ihop med vad, men man vet ju aldrig när de kan behövas.

Och det är ett sammelsurium av pluggar i olika storlekar, en del har ett hål i mitten, och plus- och minuspolerna är ibland ordnade si, ibland så, utan att man förstår varför.

När det kommer usb pd i väggkontakterna reder vi oss utan batterieliminatorer.

Inte bara den bärbara datorn, utan kanske också julgransbelysningen kan drivas med en usb pd-kontakt i väggen.

20 volt är för all del en högre spänning än vad de flesta batterieliminatorer levererar, men tillverkarna av svagströmsprodukter kommer att ha goda skäl att modifiera sina produkter där det går. Måste det vara lägre spänning finns den gamla 5-voltsstandarden kvar.

Kanske sparar vi också energi. Nätadaptrarna drar ström hela tiden – de blir varma även när de inte driver något. ABB, ett företag som tillverkar vägguttag med usb, uppger att deras usb-uttag drivs av en inbyggd transformator. Den drar 0,1 watt när den inte är belastad.

Tekniskt är det fullt möjligt att bygga in en strömbrytare som stänger av transformatorn helt när den inte används.

Fakta

Universal serial bus utvecklades på 1990-talet i samarbete mellan bland annat IBM, Intel och Microsoft. Som huvuduppfinnare av usb räknas Ajay Bhatt på Intel.

Syftet var att skapa ett enhetligt system för sammankoppling av datorer och annan utrustning. Även svagström skulle levereras genom usb-sladden.

Som ordet bus antyder kan usb koppla ihop flera apparater och sköta kommunikationen mellan dem så att rätt datamängd når rätt mottagare. Apparaterna kan kedjekopplas, det vill säga att om A är kopplat till B som är kopplad till C kan A skicka data till C utan att det fastnar i B.

Det finns flera typer av usb-kontakter, men de har samma funktion. Micro-kontakten används på många mobiltelefoner.

Branschorganisationen för usb heter USB implementers forum och finns på usb.org.