I dokument som SVTs Uppdrag Granskning tagit del av framgår bland annat att FRA försett NSA med en unik samling om högprioriterade ryska mål inom ledarskiktet.

Det som Sverige som partner bidrar med är enligt dokumentet ”unik underrättelse om Ryssland”. Av dem framgår bland annat att FRA försett NSA med en unik samling om högprioriterade ryska mål inom ledarskiktet.

Det som Sverige som partner bidrar med är enligt dokumentet ”unik underrättelse om Ryssland”. Dokumenten är daterade så sent som 18 april i år.

I ett annat dokument inför ett högnivåmöte med FRA uppmanas NSAs chefer att tacka Sverige ”och betona den primära roll som FRA spelar i egenskap av vår främsta partner i arbetet med det ryska målet, inklusive det ryska ledarskiktet”.

SVT Nyheter och SVT:s Uppdrag Granskning uppger att de tagit del av dokumenten genom en resa till Brasilien där de träffat den journalist, Glenn Greenwald, som är den som kommit med de flesta avslöjandena som rullats upp sedan visselblåsaren Edward Snowden började läcka dokument.

I samma veva som avslöjandena om den täta kopplingen mellan FRA och NSA kommer också nya avslöjanden om omfattningen av övervakningen av mobiltelefoner. Enligt Washington Post samlar NSA varje dag runt fem miljarder lokaliseringsuppgifter om hundratals miljoner mobiler runt om i världen.

Det var i juni i år som dokument som the Guardian kom med de första avslöjandena den massövervakning som den amerikanska underrättelsetjänsten ägnat sig åt. Uppgifter som hämtats från de dokument som Edward Snowden kommit över under sin tid på NSA.

Sedan dess har avslöjandena avlöst varandra bland annat har det kommit uppgifter om att flera av de stora it-jättarnas, bland annat Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, Apple och Skype, lämnat uppgifter till NSAs övervakningssystem Prism. Något som de dock tillbakavisar.

Dessutom har NSA lyckats kringgå en rad av de krypteringssystem som används på nätet genom inbyggda bakdörrar i den standard som används. Övervakningen har lett till att tilltron till den globala it-säkerheten minskat och lett till att europeiska och svenska företag blivit mer försiktiga när det gäller molntjänster hos amerikanska leverantörer.

När frågor kring kopplingen mellan NSA och FRA varit uppe har både FRA och regeringen konstaterat att det är lagligt att samarbeta internationellt men inte avslöjat vilka länder Sverige samarbetar med.

Redan när FRA-lagen debatterades 2008 uppgav källor för Computer Sweden att spaning mot Ryssland var det främsta skälet till att FRA-lagen behövdes.