Tredje kvartalet var en besvikelse för konsultbolagen, då flera hade det trögt framför allt på vinstsidan. Men av allt att döma tror bolagen själva på en vändning under 2014. Enligt en undersökning som analysföretaget Redeye gjort tror 76 procent av bolagen att marknadsläget blir bättre 2014 än 2013.

Det är en markant skillnad jämfört med tidigare år, då 23 procent (förra året) och 14 procent (2012) trodde att följande år skulle bli bättre.

– Någonting har gjort att humöret svängt. Det är en påtagligt större optimism bland it-konsultbolagen i dag jämfört med för ett år sedan, säger Erik Kramming, analytiker på Redeye.

Resterande andel tror att marknadsläget kommer att vara lika, ingen tror på sämre tider.

Att bättre tider väntar visas också i frågan om vad som är de största orosmomenten. Förra året svarade nio av tio bolag ”konjunkturavmattning”. I årets undersökning var det bara 21 procent som såg detta som det största hotet.

Nu är det prispress (35 procent) och svårighet att rekrytera personal (35 procent) som är de största utmaningarna.

Det finns en del andra orosmoment inför 2014. Ett sådant är att nettorekryteringen varit låg och att detta lär påverka tillväxten. 
Undersökningen visar också att bäst efterfrågan finns inom mobilt, beslutstöd och systemutveckling. Bäst efterfrågan sett till branscher är myndigheter, finans och industri. Svagaste branschen är fortsatt telekom.

Enligt Redeye väntas priserna på it-konsulttjänster höjas med 1,6 procent medan lönerna ökar med 2,3 procent.

– Så har det sett ut de senaste åren och bolagen har lyckats parera det. Men det finns en risk för fortsatt marginalpress om inte beläggningsgraden förbättras, säger Erik Kramming som dock inte ser någon större risk för någon skenande lönespiral – bara tio procent ser tendenser till en sådan.
När det gäller förvärv är konsultbolagen av undersökningen att döma fortsatt försiktiga. I de fall de sker förutspår Redeye att det handlar om mindre kompletteringsförvärv. Bara 28 procent av bolagen väntas förvärva.

I den påföljande paneldebatten, när undersökningen presenterades, var de deltagande vd:arna på en kvartett it-konsultbolag följdaktligen optimistiska.

Lars Stugemo, vd på HiQ:
– Det finns ingen anledning att inte vara optimistisk om man jobbar inom it. It är grejen i framtiden. Bolag i andra branscher, som inom verkstadsindustrin bygger hela tiden fler och fler it-lösningar.

– När vi startade HiQ för arton år sedan jobbade vi mest med forsknings- och utvecklingsavdelningarna. Nu jobbar vi lika mycket med marknadsavdelningarna, eftersom de sitter på enormt mycket data som de funderar över hur de kan använda.

En annan fråga som kom upp är att Norge verkar bli en allt hetare marknad för de svenska konsultbolagen.

– Det är en stark marknad, säger Staffan Hanstorp, vd på Addnode. Samtidigt är priserna och kostnaderna annorlunda där, men det blir riktigt bra om man kan sköta leveransen från Sverige.

Det är olja- och gasindustrin som driver utvecklingen i Norge. Samtidigt är det svårt att rekrytera i vårt västra grannland.

Naturligtvis dök även de offensiva indiska konsultbolagen upp i debatten.

– ”Det indiska hotet” har varit påtagligt sedan 2000, men det är en del av konkurrensbilden, de finns där, helt enkelt, säger Lars Stugemo.

Fakta

25 it-konsultbolag har deltagit i undersökningen. Bland deltagarna märks både jättar som Atea och CGI samt de börsnoterade konsultbolagen. Det motsvarar bolag med 18 000 konsulter.
Undersökningen gjordes i oktober och november.