Sökes: Ett nytt affärssystem

Att så många affärssystembyten sker nu är ingen slump. Många företag har väntat sig igenom tidigare lågkonjunkturer och inte kommit till skott, eftersom investeringen är så tungrodd och affärssystemen påverkar hela företaget. Men nu är det dags, visar Computer Swedens rundringning. Här är några exempel:

Läs också: Dödsdömd marknad för affärssystemen.

Fastighetsbolaget Riksbyggen genomför en av landets större upphandlingar inom affärssystem just nu. Företaget betraktar investeringen som en framtidssäkring. Sedan tidigare har Riksbyggen en uppsjö av affärssystem, där några har 20 år på nacken. En drivkraft bakom bytet är att standardisera och modernisera. Samtidigt vill företaget underlätta införandet av nya och mer flexibla styrmodeller. Viktiga faktorer vid valet av leverantör är bland annat pris, leverantörsförtroende och hur väl mjukvaran fungerar. Tanken är att om ett systembyte sker nu, så ska affärssystemet kunna användas under minst de kommande tio åren.

Flera av landets försäkrings- och pensionsjättar befinner sig i stora systemskiften, däribland Trygg Hansa och AMF Pension. På AMF Pension ser företaget över både kundvårdsplattform och ekonomisystem. Inga konkreta beslut är dock är fattade. Skiftet är både verksamhetsdrivet och handlar om att förnya system som delvis har blivit tekniskt föråldrade. Bolaget har precis slutfört ett gigantiskt arbete med att införa en ny administrationsplattform från Itello. AMF Pension är ett av flera företag som propagerar för att flera finansföretag ska övergå till en gemensam Itello-plattform på sikt, för att sänka förvaltningskostnaderna.

Tjänstebolaget Everfresh, som arbetar med logistik och distribution, har inte kommit till skott med en upphandling än. Företaget gör en förstudie för att utvärdera nuvarande och framtida behov. Valet står mellan att ersätta det gamla affärssystemet från IBS, alternativt att modernisera eller köpa nytt. Eftersom affärssystemet ska möta inte bara nuvarande, utan även framtida affärsbehov, så vill man först utvärdera situationen, vilket företaget räknar med ska bli klart i januari.

De system som nu köps in påverkar allt fler användare i organisationerna. Från att bara några få procent av personalen varit berörda av affärssysteminstallationen, har systemen blivit en angelägenhet för nästan alla anställda. Samtidigt ställs högre krav på att hela affärssystemet ska utnyttjas, betydligt mer än de i dag kanske 60-70 procent av funktionerna i affärssystemen.

Här sker ett skifte. Tidigare har affärssystemen varit inriktade på fasta yrkesroller, som ekonomi-, marknads- eller försäljningschefer. Nu ska de kunna hantera mängder av olika beslutssituationer för alla användare i form av prognosticering, försäljning, kampanjplanering och annat. Affärssystemen måste leverera ett operativt beslutsstöd som är anpassat till vad de flesta användarna i organisationen behöver för vid varje enskilt ögonblick. Dessa krav ställs samtidigt som affärssystem ska kunna installeras på maximalt ett halvår, helst i standardversion, med minimalt med förändringar.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning