– Det finns ett grundläggande behov av bra nätverkstruktur och en genomtänkt struktur för ip-adresser. Detta är en förutsättning för en stabil miljö, både från ett säkerhets- och tillgänglighetsperspektiv. Hela utvecklingen inom nätverksvirtualisering följer en naturlig mognadsprocess för ny teknik. När företagen bygger nytt i dag så är det den här tekniken som gäller. Nätverksvirtualisering gör det möjligt att konsolidera och göra mer med mindre utrustning.

Sker det en ökning för nätverksvirtualisering bland svenska användare i dag?
– Ja, i princip alla inom offentlig förvaltning, företag och operatörer som bygger nya datacenter funderar på den här tekniken. Man kan snabbt driftsätta nya applikationer och tjänster på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Detta ger en möjlighet att snabbt kunna svara mot förändrade verksamhetsbehov.

Hur stort är intresset? 
– Av 20 kunder som jag jobbat med senaste året så tittar 17-18 på att använda det. De mer avancerade lösningarna är strukturerade på ett sådant sätt att man behöver komma över en tröskel i investeringen. Genom att virtualisera så kan investeringen spridas på fler intressenter. Det är ett självklart steg att producera mer med mindre hårdvara och sättet att göra det är att konsolidera och virtualisera.

Vilka leverantörer ligger längst framme?
– Cisco och VMware ligger långt framme, men de har olika syn på detta. Det visar sig framför allt på mjukvarudefinierade nätverk, sdn, där VMware talar om att frigöra lösningen från underliggande hårdvara medan Cisco har tagit fram egna hårdvarukretsar som fungerar med sdn och kan programmeras baserat på det. De ser därmed lösningen som en kombination av hårdvara och mjukvara.

Hur ser du på utvecklingen på lite längre sikt, 3-5 år?
– Det blir mer funktionalitet i färre fysiska enheter. En trolig utveckling är att man köper en fysisk enhet och sedan licenser för att aktivera de funktioner som behövs. En annan utveckling är hårdvarukretsar som är omprogramerbara. Användningen av virtualisering kommer öka och automation och orkestrering av nätverk blir allt mer vanligt. Ju mer medvetenheten om tekniken och möjligheterna har spridit sig, desto mer har intresset ökat. Leverantörerna erbjuder idag en integrering av server, lagring och nätverk och då uppnås maximal virtualisering och konsolidering i datacentret.

Nätverksvirtualisering kan ha olika skepnader.

Det finns både nya och äldre grepp inom nätverksvirtualisering.

Logisk nätverkssegmentering. Med hjälp av ett Vlan, virtual local area network kan man segmenterera lokala nätverk i olika delar som alla beter sig som ett eget nätverk. Den här typen av virtualisering har funnits ett antal år.

Virtuella routrar. Med hjälp av Vrf, Virtual routing and forwarding är det möjligt att skapa logiska/virtuella routrar inom en fysisk router. Med hjälp av ett separat kontroll- och dataplan hanterar man den virtuella routern.

Virtuella växlar. Vdc, Virtual device context är ett sätt att skapa fristående virtuella växlar med egna databaser för exempelvis Vlan eller Vrf-er, som tilldelas en delmämgd av den fysiska växelns resurser.

Virtuella växlar i servervirtualiseringsmiljöer. Här används en distribuerad växel som följer de virtuella maskinerna, implementerad som mjukvara antingen direkt i virtualiseringsplattformen eller som en applikation.

Sdn, mjukvarudefinierade nätverk innebär en dynamisk styrning av nätverksfunktioner för framför allt datacenter, som bygger på standardservrar och som gör det möjligt att skräddarsy nätverk med dedicerad bearbetningskapacitet efter behov.