I ett öppet brev som publicerades i dag, måndag, uppmanar it-jättarna Microsoft, Google, Apple, Facebook, Twitter, Linkedin, Yahoo och AOL till förändringar av den amerikanska massövervakningen.

”Vi uppmanar USA att ta ledningen och genomföra reformer som säkrar att regeringens övervakning är strikt reglerad av lagar, står i proportion till riskerna, är transparent och att det finns självständig tillsyn”, skriver de åtta avsändarna i brevet.

Enligt företagen hotar övervakningen, som avslöjades i somras, allmänhetens tillit till hur internet fungerar och att det utgör ett hot mot de egna affärerna.

– Det som nyligen avslöjats om övervakning som regeringen står för har skakat våra användares förtroende. Det är dags för USAs regering att agera för att återupprätta förtroendet hos människor runt om i världen, säger Marissa Mayer, vd på Yahoo, i ett uttalande på den kampanjsajt som satts upp.

Brevet publiceras samtidigt som det börjar hetta till i USAs kongress, där motståndare till övervakningen, men även förespråkare, har börjat ladda för ett politiskt avgörande. Förutom brevet har företagen också skickat med en lista på fem åtgärdspunkter. Flera av företagen som har skrivit under brevet, och som lämnat information till NSA, har tidigare framfört en del av de kraven.

Det handlar bland annat om att företagen vill att det blir ökad transparens kring vad som lämnas ut och hur ofta. Dessutom ställer de det specifika kravet att insamlingen endast ska ske i brottsbekämpande syfte, och att det inte ska få ske någon massövervakning som också riktar sig mot personer som inte misstänks för brott.