Uppdämt behov

Konjunkturen bromsade investeringar.

Just nu råder det goda tider för affärssystemsleverantörerna. Nyförsäljningen ligger på mellan 800 miljoner och 1 miljard kronor i år och orderingången ljusnar.

Affärssystemsaffärerna har länge hållits tillbaka på grund av den svaga konjunkturen. Allt pekar på att 2014 blir bättre än 2013. Det pågår just nu väldigt många förstudier, vilket är steget före upphandling.

– Det är en fullkomlig hausse när det gäller förstudier. Vi har inte sett så många förstudier sedan 2008, säger Jonas Andersson, analytiker på Herbert Nathan.

– Det behöver inte innebära att det leder till systembyten, men det indikerar att företagen börjat reservera investeringskapital för kommande projekt inom affärssystem, säger Jonas Andersson.

Tekniken har mognat

Längre uppgraderingscykler.

På sikt är det inte lika kul för leverantörerna. Systemen blir nämligen mer långlivade och tiden mellan bytena ökar. Följden blir att antalet affärer minskar dramatiskt.

– När affärssystemen började levereras på 1980-så talet skedde uppgraderingar var fjärde eller var femte år. I dag är siffran minst sju eller åtta år och trenden går mot att systemen med smärre förändringar fungerar i mellan 15 och 25 år innan det är dags att byta, säger Jonas Andersson.

Det som driver systembytena är inte behov av nya funktioner utan omständigheter utanför systemen, till exempel att gamla it-plattformar rensas ut eller företagsfusioner som leder till systembyten.

Teknikutvecklingen driver visserligen också på marknaden, men den leder snarare till merförsäljning än nyförsäljning. Ny teknik leder inte till nya storaffärer där företagen byter bottenplattan för transaktionshantering.

– I stället lägger företagen till nya moduler eller flyttar affärssystemet för att ge stöd för minnesbaserad transaktionsbearbetning, säger Jonas Andersson.

Marknaden krymper

100 leverantörer är för många.

Nya affärssystem i storföretag är i dag en nästan död marknad. Småföretagen genererar visserligen tusentals affärer, men varje affär ligger bara på några tiotusental kronor.

Hela tillväxten på marknaden sker i dag på medelstora företag med upp till 500 användare. Här finns cirka 2 000 företag som kanske byter vart 15:e år. Antalet affärer hamnar då på drygt 130 per år.

– Den siffran håller inte liv i alla leverantörer, säger Jonas Andersson.

I dag finns över 100 leverantörer av affärssystem. Av dessa är 40 aktiva och 25 av dem arbetar offensivt för att ta nya affärer. För att ta en allt större del av kakan breddar sig de större leverantörerna genom att förvärva andra mjukvaruleverantörer.

– De stora affärssystemen suger upp allt från ekonomi till logistik och det sker en ökning av förvärven inom beslutsstöd, personalvård och liknande områden. Där vill leverantörerna erbjuda allt, från utveckling, till försäljning, installation, uppgradering och konsulter, säger Jonas Andersson.

Ytterligare en konsekvens är en ökad nischning för aktörer som är inriktade på småföretag. Den stora trenden är molntjänster. Här finns mängder av aktörer. Affärerna är små och allt handlar om att sälja i hög volym.

Köparens marknad

Tänk på att jämföra ordentligt.

När storföretagsmarknaden dör och småföretagsmarknaden får lövtunna marginaler blir följden ett krig om andelar i mitten av marknaden. Det är inte ovanligt att företag med 200–300 anställda får offerter från 15 olika leverantörer vid en upphandling. För kunderna gäller det att vara kräsen. Alla leverantörer säger sig erbjuda allt till kunderna, men under huven har många av leverantörer stora brister i vad de faktiskt levererar.

– Affärssystem är ett lika generellt ord som ”bil”, som kan åsyfta allt från en gammal Fiat till en Rolls Royce. Största misstaget användarna kan göra är att utgå från att affärssystemet är ett ”standardsystem som funkar för oss”, säger Jonas Andersson.

Fakta

  • Ett webbaserat gränssnitt, oavsett om det är en molntjänst eller ej, för att kunna ha åtkomst via surfplattor och dylikt.
  • Starka rapportverktyg och analysverktyg.
  • Bra integrationsgränssnitt för att kunna koppla upp sig mot fristående system.