I början av karriären stiger lönerna snabbt för it-kompetensen. En förklaring är den stora rörligheten. Den som byter arbetsgivare höjer i allmänhet också sin lön, förklarar Kristian Sundberg, vd på analysföretaget Eastbrook.

Siffror som företaget tagit fram visar att rörligheten är som allra störst i åldersgruppen 26–30 år. Drygt 20 procent uppger att de planerar att byta jobb inom 12 månader.

– Det innebär att de verkligen har bestämt sig och mentalt är på väg att sluta. Perioden upp till runt 30 år är då man byter arbetsgivare oftast, säger han.

Rörligheten sjunker sedan. I åldern 36–40 år planerar 13 procent att byta jobb inom ett år. Därefter ökar rörligheten.

– Lite tillspetsat kan man säga att de unga byter jobb för att drivs av nyfikenhet och hunger. I medelåldern byter man jobb för att man är blasé eller missnöjd, säger Kristian Sundberg.

Den snabba löneutvecklingen bland unga beror också på att de i början av karriären skaffar den erfarenhet som företagen efterfrågar.

– Det går att tillskansa sig kunskaper i skolan till en viss nivå, men att tillämpa dem och att få full kommersiell utväxkling av dem kräver erfarenhet, säger Kristian Sundberg.

Ingrid Krogius på fackförbundet Jusek konstaterar att täta jobbyten oftast ger en bättre löneutveckling.

– För varje gång du byter har du mer erfarenhet i bagaget, du breddar cv:t och visar att du är anställningsbar. Det lönar sig inte att bli för långvarig på en arbetsplats för då blir du tagen för given. Bästa förhandlingsläget har man när man byter jobb.

Fakta

Genomsnittslön it-kompetens i olika åldrar:

20–25 år 29 188
26–30 år  34 286 +17%
31–35 år 40 670 +19%
36–40 år 45 470 +13%
41–45 år  47 289 +4%