Carlo Pompili är forskare på Sics avdelning för affärsutveckling. Han ser tydliga paralleller mellan å ena sidan företagens satsningar på griddteknik, web services och tjänsteorienterade

arkitekturer, å andra sidan webben 2.0 på användarsidan.

Här ger han sina personliga åsikter om webben 2.0.

Vad är webben 2.0?
– Web 2.0 har blivit ett populärt samlingsnamn på ett antal trender och begrepp som många tror kommer vara en viktig del i webbens framtida utveckling.

– Efter att IT-bubblan sprack i början på seklet var många negativa till webben och dess affärspotential. Utvecklingen fortsatte dock och runt 2003/2004 fanns det en mängd nya tekniker samt design- och affärsmodeller som verkade fungera betydligt bättre än de som var "heta" i slutet på 90-talet. Därför kändes det relevant att prata om "en ny version" av webben.


Vad är viktigast med webben 2.0?
Tre saker:

Insikten om att det i många fall är användarna som skapar det riktigt intressanta innehållet. Detta kan de göra direkt, som i bloggar och olika "communities", eller indirekt genom att deras beteende adderar ett mervärde till det "råmaterial" som någon annan tillhandahåller. Ett klassiskt exempel på det senare är rekommendationssystem (andra som köpte denna bok köpte också…).

– Ett mer modernt exempel är deli.cio.us som låter användarna "tagga" webbsidor och därmed hjälpa andra att hitta intressant innehåll. I båda fallen är det en tydlig kontrast mot "Web 1.0" där man fokuserade mycket på vikten av att äga rättigheter (t.ex. allsvenskan).

Tanken att man kan skapa värde genom att koppla ihop olika "komponenter" från olika leverantörer. I Web 2.0 kallar man detta "mashing" och exempel är Google maps eller rss-nyheter som vilken webbsajt som helst kan integrera i sitt eget erbjudande.

Gränsen mellan webben och traditionell mjukvara suddas ut. Så kallade "rika användargränssnitt" är ett centralt begrepp i Web 2.0. Det mest kända exemplet på detta är Ajax.

– I förlängningen innebär det här att gränsen mellan webbtjänster och traditionell mjukvara suddas ut, vilket kommer att innebära en enorm omställning för både leverantörer och användare av mjukvara.


Kan man tjäna pengar på detta?
– Svar ja! Google är kanske det mest uppenbara exemplet på ett företag som förstått, och själva driver, många av idéerna som kallas Web 2.0. Och de tjänar ju pengar. Dessutom har Google skapat ett väl fungerande ekosystem med betald reklam som försörjer många andra, mindre, webbtjänster.

– Traditionella media har också omfamnat många av Web 2.0-idéerna och lyckats involvera sina kunder i att skapa värde för deras egen produkt, till exempel tidningar som låter användare kommentera och diskutera artiklar. För företag rent generellt kan innovativa Web 2.0 tjänster fungera som inspiration och kunskapskälla till vad som är möjligt i den vanliga verksamheten (men då kallas teknikerna soa, gridd och virtualisering).