Trögt för gemensamt dataskydd i EU
En ny dataskyddsförordning har diskuterats länge inom EU. Den gamla från 1995 anses omodern samtidigt som den tillämpas olika i olika länder inom unionen.

I januari 2012 lade EU-kommissionen fram sitt förslag på hur reglerna för dataskydd skulle reformeras. Tanken är att stärka skyddet för EU-medborgarna samtidigt som gemensamma regler för unionen ska underlätta och spara pengar för företagen. Dessutom vill kommissionen ge Europas dataskyddsmyndigheter större sanktionsmöjligheter gentemot företag som verkar inom EU. Planen var att den nya lagen skulle klubbas igenom innan Eu-valet i maj. Nu verkar inte den planen gå i lås.

SÅ SÅG KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL NY DATASKYDDSLAG UT:

Den som bryter mot dataskyddsförordningen kan bötfällas med upp till två procent av årsomsättningen.

Även den som i egenskap av underleverantör hanterar personuppgifter får ett direkt ansvar gentemot den vars uppgifter hanteras.

Det ska inte längre räcka med ett underförstått samtycke för att en individs data ska kunna behandlas.

EU-medborgare ska lättare få tillgång till sina egna uppgifter ur olika system.

Användare ska lättare kunna flytta personuppgifter mellan tjänster.
Datainspektionerna runt om i EU ska fungera bättre tillsammans och utslag i ett land ska gälla även i övriga länder.

Rätten att bli bortglömd är en av de delar som diskuterats mest och handlar om att användare ska ha rätt att få sina data raderad.

Företag som drabbas av allvarliga dataintrång ska anmäla detta till tillsynsmyndigheten inom 24 timmar.

Fakta

  • Den som bryter mot dataskyddsförordningen kan bötfällas med upp till två procent av årsomsättningen.
  • Den som i egenskap av underleverantör hanterar personuppgifter får ett direkt ansvar.
  • Det ska inte längre räcka med ett underförstått samtycke för att en individs data ska kunna behandlas.
  • EU-medborgare ska lättare få tillgång till sina egna uppgifter.
  • Användare ska lättare kunna flytta personuppgifter mellan tjänster.
  • Utslag i ett land gäller även i övriga länder.
  • Rätten att bli bortglömd är att användare ska ha rätt att få sina data raderade.
  • Företag som drabbas av allvarliga dataintrång ska anmäla det till tillsynsmyndigheten inom 24 timmar.