Under senare år har det gått trögt att sälja servrar som bygger på HPs HP-Ux, Oracles Solaris eller IBMs Aix. Unix började visserligen att dödförklaras redan på 1990-talet, men nedförsbacken är brantare än på länge.

Enligt analysföretaget IDC minskade omsättningen för Unix med 22,8 procent under 2012 och företagets rapport för årets tredje kvartal visar på en minskning med ytterligare 31 procent jämfört med samma period förra året.

IDCs analytiker förklarar det stora tappet med att många datahallar under senare tid flyttat över både transaktionssystem, affärssystem och analyssystem till mer standardiserade x86-servrar med Linux som operativsystem.

Läs också: Därför kan Windows bli uppdelat i två läger (PC för Alla)

Sten Nikolaev, produktchef för HPs Unixservrar, bekräftar bilden av det minskande intresset för HP-Ux.

– Ja, det är mindre nyförsäljning av klassiska Unixsystem i dag än tidigare och nu satsar vi allt mer på x86-servrar. Ett exempel på innovationer här är Moonshoot med mycket mer kompakta serverblad där man får plats med många fler i ett rack.

Thomas Weimer, ansvarig för Dells tyngsta servrar, säger att han ser ett nytänkande hos företag som tidigare satsat mycket på Unixprogram. Ett exempel som han framhåller är Oracle med Exadata på Linux.

– Applikationsleverantörerna har visat att standardiserade Xeonservrar presterar minst lika bra i applikationstillämpningar men till en väsentligt lägre kostnad och utan behov av Unixkompetens.

Ytterligare ett skäl till att omsättningen för Unix minskat kraftigt under senare år kan vara lägre licenspriser, framhåller Christian Gerdes, ordförande för HPs användarförening HUGS och delägare i företaget Lights In Line.

– En anledning till att man ser en minskad omsättning på Unix kan vara att man tar bort kostnaden för licenser av Unix, just för att undvika att kunder migrerar till Linux. Vad jag vet är till exempel Solarislicensen kostnadsfri. I stället tar man betalt för extra funktionalitet och programvara som går på Unix.

Bland vinnarna på marknaden för serveroperativsystem märks Red Hat, vars systemarkitekt Johan Broman varit involverad i flera projekt hos företag som flyttat från Unix till Linux.

– Det vi ser nu är en accelererad utfasning av Unix hos många kunder. Det beror bland annat på höga kostnader för den plattformen och att färre applikationsleverantörer väljer att certifiera sina produkter på den minskande Unixmarknaden. En annan anledning är att fler kunder och företag flyttar till molnbaserade tjänster där Linux oftast är det självklara valet, säger Johan Broman.

Fakta

Alla de stora datorföretagen har eller har haft en egen variant av Unix. IBM har Aix, HP har HP-Ux, SGI hade Irix, Sun, numera Oracle, har Solaris, Digital, numera HP, hade Tru64. Denna uppsplittring strider mot Unix grundläggande filosofi, och sedan slutet av 1990-talet har många av dessa företag gått över till Linux. (Dock inte Apple med OS X).
Varumärket Unix tillhör sedan 1993 The Open Group (tidigare X/Open), som fastställer vilka produkter som får använda varumärket Unix.
Ibland ställs Linux mot "Unix". Men Linux är också en form av Unix, eller åtminstone Unixkompatibelt. Med "Unix" menas i sådana fall de äldre varianterna av Unix, ofta Solaris.