För fyra år sedan slöt Stockholms Stad sitt stora it-outsourcingavtal med Volvo IT.

Ända från start har kritiken från skolorna varit hård – det har bland annat handlat om att avalet är dyrt och inte anpassat för pedagogisk verksamhet utan för administrativ verksamhet.

Trots kritiken förlängde staden i våras avtalet till årsskiftet 2016–2017.

Men skolorna är fortsatt kritiska. Det framgår av en intern rapport som CS tagit del av där förvaltningen har gått igenom de brister som finns ute i skolorna och sett över vilka behov som finns.

 

Majoriteten av dem som använder it-avtalet finns ute i skolorna. 75 procent av användarna finns inom utbildningsförvaltningens verksamhet och 65 procent av stadens datorer tillhör utbildningsförvaltningen.

Ändå anser en tydlig majoritet ute på skolorna att avtalet inte anpassats efter dem. Så mycket som 64 procent av de tillfrågade i grundskolan och 65 procent i gymnasiet anser att behoven bara är uppfyllda i liten eller mycket liten utsträckning.

 

Störst är missnöjet med öppenheten, där 78 procent anser att behoven inte tillfredställs. Tillgängligheten får underkänt av 72 procent och 70 procent är missnöjda med valfriheten.

 

I rapporten finns också en bruttolista över de brister som användarna upplever och den är inte nådig.

 

Den löper över sju sidor och rör saker som långsam uppstart, brister i åtkomst, smalt utbud av digitala enheter, restriktioner i installation av program som hämmar arbetet, brister i funktionalitet, bristande supportmodell, brister i utbildning, brister i kontohantering, en kostnadsmodell som är alltför dyr, brister i processer och brister i information. 

 
 

Trots att det också finns en lång lista över förbättringar som har genomförts konstateras att behoven inte är uppfyllda och att verksamheten fortfarande upplever ett tydligt gap mellan behov och den leverans som sker.

 

För att komma vidare inför nästa avtal har utbildningsförvaltningen därför tagit fram ett antal inriktningsförslag.

Det handlar om att ta fram en pedagogisk tjänstekatalog som ska införas och förvaltas av utbildningsförvaltningen, varje skola ska kunna välja bland fyra grader av öppenhet, utbudet av datorer och andra digitala enheter måste vara tidsenlig, ändamålsenlig och uppdateras löpande och avtalet måste också öppna för att skolor kan avropa olika fördefinierade nivåer av support.

Här kan du läsa hela den över 100 sidor långa rapporten:

 

Fakta

  • 2009 skrev Stockholms stad ett it-outsourcingavtal med Volvo IT. Fram till 2011 infördes Volvo ITs lösning GS-IT i alla stadens förvaltningar, bolag och skolor. Men redan efter något år höjdes röster för att avtalet inte fungerade för skolan – att det blev dyrare och att det inlåsta konceptet inte fungerade för pedagogisk verksamhet.
  • Under våren i år kom uppgifter om att it-kostnaderna stigit med 150 procent för skolorna och utbildningsförvaltningen slog i en rapport fast att avtalet haft en övervägande negativ effekt på it-användningen i den pedagogiska verksamheten ute i skolorna.
  • Trots det förlängdes avtalet till och med 2016. Då finns en ny förlängningsmöjlighet på ytterligare två år. Men kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en detaljerad krav- och behovsanalys innan dess. 
  • Stadsledningskontorets it-avdelning har därför initierat projektet GS-IT 2.0. Utbildningsförvaltningens rapport är en del av det projektet och är tänkt att belysa krav och behov för grund-, gymnasie- och särskolan.