Grafik: Här är Windows basen. Klicka på bilden för större version!

Windows
Benämningen ”Windows” i illustrationen ovan syftar på basen för alla versioner av Windows som Microsoft producerar. Exempel på sådana är Windows 8.1 för klientenheter med Intelprocessorer, Windows RT för klientenheter med Armprocessorer och Windows Server for servrar.

Windows Server
Windowsversionen för servrar. Basen för Microsofts breda utbud av företagsprogram.

Windows 8.1
Windowsversionen för klientenheter med Intelprocessorer. Den version som oftast avses när enbart benämningen ”Windows” används.

Xbox One
Den senaste versionen av spelkonsolen Xbox. Den har tre delar: En Windows 8 del, en del för att hantera traditionella Xboxspel och en del vars enda uppgift är att effektivt hantera dessa två delar.

Windows RT
Tänkt att ge samma Windowsupplevelse som Windows 8.1, men optimerat för mobila enheter med Armprocessorer. För att skapa en säker och batterisnål slutanvändarupplevelse så är denna version mer stängd än vanliga Windows. Exempel på det är att man inte kan installera tredjepartsprodukter i skrivbordsläget.

Windows Phone
Windows Phone bygger på Windows men innehåller även telefonspecifika delar.

Windows Azure
Microsofts molnplattform bygger till stor del på Windows Server och Hyper-V. Det som tillkommer är molnspecifika funktioner.

DirectX
Windows består av ett antal delsystem för att hantera olika uppgifter. Ett exempel är DirectX, som är en samling komponenter för grafiskt intensiva applikationer och andra multimedialaapplikationer.

Hyper-V
Microsofts lösning för virtualisering som är mycket tätt integrerad med Windows blir allt viktigare, framför allt i servermiljöer. Virtualisering blir allt mer standardarkitekturen för att utnyttja servrar.

Dotnet
Ett ramverk för att utveckla och köra applikationer skrivna i programmeringsspråk som till exempel C# och Visual Basic Net.