Med Spotify ändrades musiklyssnandet och med Garage Band gick det att spela digitalt i hemmen. Till det kommer sociala medier, molnet och speltrenden.

Om man rör ihop allt detta och toppar det med de smarta mobilerna som gör att vi ständigt går runt laddade av datorkraft – ja, då får man en brygd som sjuder av musikalisk kreativitet.

– Det är mycket inititativ runt om i Norden nu, säger Lars Willner.

Han är vd på företaget Instrumentchamp som har tagit fram ett digitalt musikspel som ska lära oss spela olika instrument. Som ett Guitar Hero eller Rock Band fast du spelar med riktiga instrument i stället.

Spelet är på väg ut på marknaden och samtidigt tar företaget in pengar via så kallad equity crowdfunding som innebär att de som bidrar också får en ägarandel i bolaget.

– Vårt mål var att ta in 250 000 och vi har nu på rekordtid fått in det beloppet från 25 personer, säger han.

Lars Willner arbetar själv i från Oslo och hans medgrundare sitter i Västsverige.

– Här i Oslo finns det också flera som tagit fram nya musiktjänster. Ett av dem är Soundrop som skapat en social jukebox på nätet. Först via Spotifys plattform men nu är det en neutral tjänst, säger han.

– Nya aktörer bygger gärna på existerande stora musiktjänster som Spotify och Echonest där det finns mycket musikdata och information att bygga nya tjänster på.

Aktiviteten märks också på att det börjat dyka upp hackingevent för musik allt oftare. I början av våren kördes en Music Hack Day i Stockholm och bara under hösten har det varit en Music Hack Day i Malmö och en i Helsingfors.

Ute i världen arrangeras sällan hack så lokalt – där går de av stapeln i stora städer som New York, Boston, San Francisco, Los Angeles och Tokyo. I början av december hackades det i London – och då var Lars Willner och en hel del andra svenskar där.

– Den här communityaspekten är väldigt viktig för de nya initiativ som kommer, säger han.