Det kan tyckas självklart med jämställdhet, även på it-företag, men det går trögt att skapa en jämlik kultur i it-branschen. Ett sätt att nå dit är att lyfta fram argument utöver de självklara.

– Om Europa vill vara i framkant inom it behövs det fler personer som arbetar inom branschen, säger Jan Gulliksen, ordförande för Digitaliseringskommissionen och professor på KTH.

När det råder brist på kompetent it-personal borde det vara självklart att leta bland en i it-sammanhang relativt outforskad grupp som omfattar hälften av befolkningen. Att kulturen i it-branschen ändras för att passa den gruppen bättre borde rimligtvis underlätta rekryteringen.

Ett annat argument är att hälften av kunderna faktiskt är kvinnor:

– Om kvinnor deltar i utvecklingsarbetet i större utsträckning borde det bli enklare att nå de kunderna, säger Jan Gulliksen.

I övrigt finns det gott om forskning som visar att blandade arbetsgrupper fungerar bättre än de som domineras av ett kön. Den insikten börjar även märkas på kundsidan.

– Allt fler kunder efterfrågar blandade arbetsgrupper, säger Boel Sjöstrand på Netlight.

Mer svårfångade aspekter av jämlikhet gäller egenskaper som ibland upplevs som typiskt manliga och kvinnliga.

Ett exempel är machomyten om programmeraren som den ensamme hjälten som sitter uppe hela natten och löser svåra problem. Det är oklart hur kopplad den är till könsskillnader och om kvinnor rent generellt är bättre på att samarbeta. Det finns inget som direkt talar för att en ökad andel kvinnor i it-branschen skulle försvåra samarbete.

– Att vara it-konsult i dag handlar om att samarbeta och att förstå kunden, säger Boel Sjöstrand.

Rent logiskt borde chanserna för att lyckas med att samarbeta och förstå kunder öka för en grupp konsulter om den består av fler typer av människor än en.

Fakta

Företag: Netlight Consulting.

Vad: Konsultföretag inom it och management.

Grundades: 1999.

Huvudkontor: Stockholm. Har även kontor i Oslo, München, London och Helsingfors.

Antal anställda: Cirka 500.

Här är ett axplock med vanliga argument mot jämställdhetsarbete, med kommentarer från Netlights Boel Sjöstrand:

”Vi är rädda för att det ska bli för jämställt”
– Hur det nu skulle gå till. Kan något bli mer än jämställt?

”Vi vill inte satsa på jämställdhet på bekostnad av andra jämlikhetssatsningar”
– Olika jämlikhetssatsningar korsbefruktar ofta varandra.

”Vi vill inte tumma på kvaliteten”
– Nej, självklart inte.