Idén om den bärbara datorn har gått så långt att du kan lämna datorn hemma. Du kan låna vilken dator som helst var som helst och komma åt ditt arbete. Bara du inte glömmer lösenorden.

Office 2.0 är ingen fix kombination av webbaserade program. Det är som en stereoanläggning, man kan pussla ihop det som man vill. Gratis behöver det inte vara. De flesta webbaserade program är gratis, men inte alla.

E-postprogram är troligen den äldsta medlemmen av Office 2.0-familjen. Webbaserad e-post har funnits i över tio år, ofta i kombination med adressböcker och kalendrar. Nu finns det också ordbehandlare, kalkylark, fotoalbum, musik, säkerhetskopiering, bildspel och komihåglistor på webben.

Om du törs kan du alltså kasta hårddisken.

Lever som han lär
Den som hittade på Office 2.0 var amerikanen Ismael Ghalini. Han använder bara program som körs i webbläsare, och i sin blogg berättar han hur det går. Han har också en lång lista på sina favoritprogram för Office 2.0.

Ismael Ghalimi har till och med ersatt datorns skrivbordsyta med en webbsida. Målet är att aldrig behöva titta bakom webbläsaren. Han använder Salesforce S som skrivbordsyta, och rekommenderar Netvibes som alternativ.

Google har ett tredje alternativ med typisk sparsmakad Googlegrafik.