Rekordskadeståndet som dömdes ut av Västmanlands tingsrätt på tisdagen har vid det här laget blivit en världsnyhet. 4,3 miljoner kronor för att ha laddat upp och spridit filmen "Beck - Levande Begravd" via fildelningssajten Swebits. Om tingsrättens bedömning håller även i högre instans har filmbranschen hittat en veritabel sedelpress.

Så, hur kom tingsrätten fram till summan? Jo, den baseras på ett expertutlåtande gjort av Bertil Sandgren, filmbranschräv sedan 1970-talet och de senaste 10 åren egen konsult inom främst licensfrågor. Som särskilt sakkunnig på området meddelar Sandgren att ersättningen bör vara 7 050 000 kronor.

Utlåtandet är en fantastisk uppvisning i antaganden och ickebevisade orsakssamband.

Sandgren börjar med att lista antalet biobesök för de sex Beck-filmer som gått upp på bio under 2000-talet. "Levande Begravd" har den lägsta besökssiffran, drygt 100 000 såg den filmen att jämföra med 320 000 som såg "Hämdens Pris" år 2001. Sandgren hänvisar nu inte hela det tappet till illegal fildelning, men minst 30 000 fler hade sett "Levande Begravd" om fildelning inte funnits, anser han och lovar utveckla sitt argument senare i sitt utlåtande.

Men en teaser ges genom att Sandgren berättar om att biograferna vid den aktuella tiden, 2010, inlett ett teknikskifte. En knapp femtedel av biograferna har digitaliserats, samtidigt som enskilda biografer lagts ner och flerbiografanläggningar byggts upp.

"Erfarenhetsmässigt bör ett teknikskifte av denna dignitet innebära en positiv besöksutveckling över de närmaste 2-3 åren efter 2010 med ca 20-25 procent", skriver Sandgren utan att precisera vilken erfarenhet som avses. Däremot kan han visa ett diagram på att antalet biobesök inte ökat. "Det primära skälet bakom den uteblivna ökningen är med största sannolikhet illegal nedladdning", skriver Sandgren utan att precisera vilket underlag han har för det påståendet. Okej.

Merparten av de miljoner som 28-åringen tvingas betala är så kallad skälig ersättning och baseras på en hypotetisk licenskostnad som Sandgren tagit fram. Den baseras på följande:

1 miljon svenskar laddade ner film 2010. 25 procent av dessa hade köpt filmerna om fildelning inte fanns. Detta enligt en undersökning från Mediavision. Därför, menar Sandgren, att det är uppenbart att väldigt många fler än 1 miljon skulle ha valt att ladda ner filmen lagligt om det gick att göra gratis.

Det skulle dock medföra ett bortfall på 100 procent av intäkterna från videomarknaden, varför en nivå motsvarande 100 procent av videomarknaden är skälig ersättning för 28-åringen att betala. "Levande Begravd" blev en av de mest sålda dvd:erna under 2010 och drog in 5,7 miljoner kronor på videomarknaden, varför Sandgren sätter den skäliga ersättningen till 5,5 miljoner kronor. 

5,5 miljoner för att kompensera för ett hypotetiskt 100-procentigt inkomstbortfall, som beräknas på faktiska intäkter om 5,7 miljoner kronor. Det är lika snurrigt och ologiskt som det låter.

Sandgren går sedan vidare och beräknar skadeståndet. Bland annat får vi veta att en 45 procent av de som såg en Beck-film 2007 såg den nedladdat (vilket om man tittar i den MMS-rapport som hänvisas till är 40 procent och gäller 2008, men vi ska inte fastna i petitesser...). Sedan återkommer det faktum att 25 procent av de som laddat ner enligt en undersökning från Mediavision skulle ha betalat om fildelning inte fanns. (I den fullt synliga fotnoten till Mediavisions siffror framgår dock att estimaten är mycket osäkra eftersom antalet respondenter varit för få. Inget som bekymrar Sandgren dock.)

Plus gånger och delat, igen på de faktiska intäkterna, och Sandgren landar i en utebliven försäljning på 1,15 miljoner kronor på videomarknaden. Här näst följer uteblivna intäkter från biobesökare och här kommer argumentet för de 30 000 extra Beck-besökarna. Det lyder:

"Generellt sett borde en film av denna karaktär nå ett resultat, som försiktigt räknat, vara 30 procent bättre, det vill säga cirka 130 000 biljetter med en förbättrad intäkt på ytterligare 1 000 000 kronor".

Generellt sett, borde, alltså. Boom!

Härutöver tillkommer intäktsbortfall för betal-tv och fri-tv på totalt 700 000 kronor. Dessa 700 000 kronor är av någon anledning de enda som Rättighetsalliansen lyfter fram i skadeståndsanspråket, så möjligen tyckte även de att Sandgrens siffror var lite svajjiga.

Men tro inte att det slutar där. Nej! Sandgren konstaterar en marknadsstörning, det vill säga att rättighetsinnehavarna måste lägga mer krut på reklam för att sälja något som finns att ladda ner illegalt. Den bedömer Sandgren vara värd 300 000 kronor för den försäljning som varit och ytterligare 200 000 kronor vid framtida re-releaser. (Obeaktat, tydligen, att TV4 kör Beck-filmer varje helg.) Bedömningen lämnas utan underlag.

Sandgren konstaterar vidare att filmens anseende skadats eftersom filmer som laddas ner illegalt ses på datorskärmar vilket innebär en kvalitetsförlust. Dålig goodwill, som värderas till 300 000 kronor. Värderingen ges utan underlag.

Till sist lägger Sandgren på 50 000 kronor i ideellt skadestånd. En bedömning som lämnas utan underlag.

Västmanlands tingsrätt köper i princip allt ovanstående, med hänvisning till att såväl tingsrätt som hovrätt bedömt Bertil Sandgrens beräkningar som trovärdiga i Pirate Bay-fallet, där han också var inkallad som expert. Någon egen bedömning görs inte förutom på en punkt: Tingsrätten tycker att det räcker att kompensera för ett 50-procentigt inkomstbortfall i ersättningsfrågan och den hypotetiska licensavgiften som 28-åringen ska betala sätts således till 2 750 000 kronor.

Varken jag eller Computer Sweden är motståndare till upphovsrätt. I många fall lever vi på den. Men för att kräva 4,3 miljoner kronor för spridandet av en enda film krävs mer på fötterna. Tingsrätten - och mannens advokat som inte protesterat - får inte vara så här slappa.

Gör om, gör rätt.

Bertil Sandgrens sakkunnigutlåtande kan läsas i sin helhet nedan.