Kontraktet, som skrivs i dag, gäller leveransen av it-stöd för barn- och elevregister i den nya skolplattformen. Avtalet löper över sju år, med option om ytterligare åtta, och affären är värd totalt 330 miljoner kronor över den tiden.

Totalt har Stockholms stad anslagit 340 miljoner kronor, med möjlighet att skjuta till ytterligare 60 miljoner, för att etablera den nya skolplattformen. Anslaget ska räcka tills den är satt i teknisk drift.

Ytterligare fyra upphandlingar återstår – de omfattar licenser för standardprogramvara, konfigurering av standardprogramvara, utveckling av verksamhetskrav där standardprogramvaran ännu inte erbjuder funktionalitet, systemtester samt stöd vid integrations- och acceptanstester. Totalt stöder plattformen runt 300 000 användare på 1 400 förskolor och skolor.

Den nya skolplattformen ersätter flera system bland annat Skolwebben som används för kontakt med föräldrar i grundskolan. Även det systemet levereras av Tieto och har varit hårt kritiserat. Redan 2009 hotade Stockholms stads it-chef Anette Holm med att slänga ut systemet för att det var så dåligt genomfört.

Tanken är att den nya plattformen ska vara mer öppen och att det ska finnas större möjligheter att byta ut funktioner. Ett krav som kommit till är också att det ska finnas stöd för mobiltelefoner och surfplattor.

Enligt planen ska alla upphandlingarna vara klara i början av 2014.

Fakta

Det nya it-stödet för Stockholms skolor är tänkt att ersätta flera olika administrativa och pedagogiska system som i dag finns inom förskola, grundskola, gymnasie, vuxenutbildning och svenska för invandrare.

Med det nya it-stödet ska det gå att hantera sådant som elevernas personuppgifter, skola, grupper, utbildning och studieplan och även ersättning till fristående och kommunala skolor och förskolor. Information kan överföras till SCB, CSN och kvalitetsuppföljningen i staden och det gör det också möjligt att följa upp skolplikt för grundskolan och hantering av sådant som ansökan, plats, ekonomi och kvalitet.