Fem procent, eller 1,3 miljarder kronor, av polisens budget går till it. Trots det lyckas organisationen inte nå upp till sina mål för hur it-stödet ska fungera.

– Största problemet är att man inte haft förmåga att sortera och prioritera mellan alla mål och projekt, säger Johan Sørensson som lett Statskontorets utredning.

Utredningen har gjorts på uppdrag av justitieminister Beatrice Ask och Regeringen efter polisens massiva problem med satsningen på det nya utredningssystemet Pust. Men Statskontoret har inte tittat bara specifikt på Pust utan på hela it-organisationen.

– Pust har varit Rikspolisstyrelsens flaggskeppsprojekt, men många av problemen som finns där finns i hela organisationen, säger Johan Sørensson.

Utredningen är bland annat kritisk till bristen på it-kompetens hos polisens beslutsfattare och på hur arbetet är organiserat.

– Man har tydliga dokument, men verksamheten bedrivs inte på det sätt som man beskriver, säger Johan Sørensson.

Han är också kritisk till att det saknas en central roll i organisationen som hållit samman processen med att införa ett nya it-system. Beslut har också fattats av chefer på en hög nivå i organisationen som saknat tillräcklig kompetens på it-området.

– Det finns en kultur i organisationen där man har svårt att fatta beslut, säger Johan Sørensson.

Statskontoret kommer också fram till att Rikspolisstyrelsen har haft svårt att anpassa it-stödet till olika delar av polisens verksamhet då organisationen skiljer sig för mycket åt mellan landets olika polismyndigheter.

Rikspolisstyrelsen har också enligt rapporten inte klarat av att göra rätt prioriteringar i it-versamheten vilket inneburit att landets poliser idag tvingas arbeta med föråldrade it-system.

– De har haft ambitiösa mål men har inte haft förmåga att prioritera i förhållande till sin egen leveransförmåga, säger Johan Sørensson.

När enskilda it-projekt dragit över budget har inte mer pengar skjutits till den totala it-budgeten. I stället har pengar tagits från andra projekt.

– Framför allt handlar det om att man haft för snål budget per projekt, och valt att aldrig dra över it-budgeten som helhet. Det har gjort att även projekt som inte var problem från början blivit det, säger Johan Sørensson.

Polisen håller går just nu igenom en omorganisation där landets 21 polismyndigheter och Rikspolisstyrelsen ska bli en myndighet. Efter julhelgen ska Statskontoret träffa dem som arbetar med omorganisationen för att presentera sin rapport.

– Det som är viktigt är att man får koll nu när man gör en omorganisation, säger Johan Sørensson.