Hackathon och prototyppartyn där utvecklare samlas under ett eller flera dygn för att ta fram och testa nya idéer är vägen fram för många företag som vill sätta turbo bakom innovationskraften.

Joe Coppard började sin karriär med att ordna stora fester och rave runt om i London. I dag är det jätteföretag som Google, IBM, Spotify och Absolut som bjuder upp till dans på de hackathon som hans företag Protothon anordnar. Storföretagen som anlitar Joe Coppard vill suga åt sig av den kreativitet som finns i skärningspunkten mellan teknik, digital design och den framväxande makerrörelsen.

Företaget Protothon grundade Joe Coppard tillsammans med de två vännerna Johan Nilsson och Clara Terne efter det att han flyttat från London till Stockholm. Målet är att förena kreativitet och teknik. Första jobbet var att ordna ett hackathon för Spotify.

Joe Coppards filosofi för hur ett hackathon ska gå till skiljer sig lite från den gängse.

– Johan hade varit på hundratals hack och var trött på hur de vanligen fungerade, säger Joe Coppard.

I stället för att en grupp människor eller ett lag anmäler sig så sätter han och Protothon ihop grupperna utifrån en lista av människor med olika kompetenser för att få ett så spännande team som möjligt. De listade hackarna är sådana som ingår i Protothons nätverk som har varit med

– Vi är intresserade av kombinationen mellan teknik, kommunikation och design, säger Joe Coppard

Det betyder att teamen på hackathonen vanligtvis består av människor med olika bakgrund och olika förkunskaper inom teknik och design men också inom musik och konst.

– Jag tycker att det är intressant att se hur teknikvärlden och kommunikations och designvärlden smälter samman allt mer. Vi vill vara en hub mellan de här världarna, säger Joe Coppard.

De hack som företaget anordnat hittills har haft teman som sträckt sig från framtidens bar till hur den miljömässigt hållbara staden kan byggas med smarta it-lösningar. Vid sidan av hackandet innehåller evenemangen föreläsningar och seminarium kring det aktuella ämnet.

– Vi skapar event som är delvis fest, delvis workshop och delvis en konferens, säger Joe Coppard.

Han tror att många av deltagarna väljer att delta i ett hackathon i stället för en traditionell konferens.