Fler frekvenser öppnar för ökad mobilanvändning. Och ökad mobilanvändning ger nya tjänster och öppnar för nyföretagande i utvecklingens frontllinje, tycker Gunnar Hökmark.
Foto: Kristina Sahlén.

Gunnar Hökmark kommer till mötet på ett Kafé på Östermalm i Stockholm i en blå kavaj med en matchande prickig näsduk uppstickande ur bröstfickan. I flera decennier har varit ett av det politiska Sveriges mest kända ansikten. Riksdagman sedan början av 80-talet. Partisekreterare för Moderaterna under i princip hela 90-talet.

I dag är EU-parlamentet hans politiska plattform och nu laddar han för en tredje mandatperiod. Han toppar moderaternas lista inför valet till EU-parlamentet nästa år.

– Jag anser att jag har förändrat väldigt mycket, samtidigt finns det mycket kvar att göra.

Och då är det speciellt en fråga han tänker på: hur Europa ska plocka tillbaka ledartröjan från USA när det gäller mobilutveckling. Det kategoriska ställningstagandet att 700 MHz-frekvenserna måste användas för mobilkommunikation är det första steget i den strategin. Målet är att EU ska ha störst frekvensutrymme tillgängligt för mobil kommunikation, mer än USA och Asien.

– Om vi här i Europa kan säga att vi under de närmaste tjugo åren kommer att ha världens högsta kapacitet och hastighet för mobil kommunikation, då kommer det att attrahera utveckling och tillväxt, säger Gunnar Hökmark.

Men om USA kopplat greppet över mobilutvecklingen med tjänster och mobiler, är infrastruktursatsningar verkligen rätt medicin för Europa att ta tillbaka ledartröjan?

– Tillväxten i mobilkapacitet svarar mot en tillväxt i ekonomin. Fler frekvenser öppnar för ökad mobilanvändning. Och ökad mobilanvändning ger nya tjänster och öppnar för nyföretagande i utvecklingens frontllinje. Konkurrenskraften idag avgörs till stor del av hur mycket it du kan använda. Alla studier bekräftar detta. Det underlättar och attraherar nyutveckling inom mobilitet.

"Det har på grund av Snowden blivit ett stort fokus på USA. Men jag tror att man kan vara rätt lugn för att USA, Ryssland, Kina och även andra följer vad som sker i det svenska samhället på även andra sätt än att läsa tidningar."

Hökmark vill att marksänd tv ska kickas ut från 700 MHz-frekvenserna i samtliga EU-länder. Därefter vill han aktionera ut 700-frekvenserna som en slags superlicenser där mobiloperatörerna köper frekvensbitar som kan användas i samtliga medlemsstater.

– Det är en idé jag har. Värdet på licenserna skulle öka väsentligt. Utvecklare och hårdvaruutvecklare får en större interoperabilitet. Värdet på nya globala tjänster ökar när en mobilaktör kan lansera dem samtidigt i hela Europa.

Stora mobillanseringar kan ske i Europa först, säger han.

Om det blev en sådan här auktion av europeiska 700 MHz-licenser, skulle du bli besviken om det visade sig bli Google, Apple och andra kapitalstarka amerikanska företag som köpte licenserna?

– Inte så länge de utsätts för konkurrens. Jag vill att en auktion genomförs på ett sätt som gör att små mobilaktörer kan gå samman i konsortier och bjuda, säger Gunnar Hökmark.