Gunnar Hökmark om...


...Snowden-avslöjandena:
– Jag tycker nog att det är rätt naturligt att hemliga underrättelsetjänster ägnar sig åt hemlig underrättelsetjänst. Länder har alltid ägnat sig åt underrättelseverksamhet. Jag tycker det vore oroande om Sverige inte ägnade sig åt underrättelseverksamhet. Men det ska hållas inom ramen för de lagar och regler som vi har i Sverige.

Är det acceptabelt att Angela Merkels telefon tydligen avlyssnats av NSA?
– Jag tycker att man gör en dumhet om man avlyssnar sina allierade.

Kan företag, efter de uppgifter som framkommit i Snowdens avslöjanden, känna sig säkra när de exempelvis använder amerikanska molntjänster?
– Ingen ska känna sig säker på det. Men det har på grund av Snowden blivit ett stort fokus på USA. Jag tror att man kan vara rätt lugn för att USA, Ryssland, Kina och även andra följer vad som sker i det svenska samhället på även andra sätt än att läsa tidningar.

...Bitcoin:
– Det är en intressant företeelse som jag måste erkänna att det är svårt att få grepp om. Just nu är det många som befarar att Bitcoin är på väg att bli en bubbla på grund av att det är så många rika kineser som spekulerar i Bitcoin. Men varför skulle man från politiskt håll avfärda det här. Det är ett betalningsmedel som finns och används. Det kanske bidrar till att utveckla handeln på internet. Jag känner inget behov på att reglera Bitcoin.

– Det finns en del som vill göra detta till en EU-fråga. Men jag tycker att det är bra att det inte är det.

Kan du personligen tänka dig att köpa en Bitcoin dagskursen som är 6 200 kronor?
– Nej, jag skulle i så fall vänta till den komma ner på andra nivåer. Men jag kanske ångrar mig om kursen går upp till 100 000 kr.

...varför han i ett blogginlägg verkar uttycka sig kritiskt mot seriefiguren Bamse:
– Jaså det där, säger Gunnar Hökmark när han ser blogginläggget. Nej, nej, jag gillar Bamse... men kanske inte den samhällsanalys som finns där.

...vilka appar han använder:
– Jag har en väderapp och kör min taxiapp och bankapp rätt ofta. Jag har också en SAS-app som är väldigt bra och jag använder Sveriges Radios app. Sedan använder jag också några tv-play appar och några tidningsappar. Sedan Facebook och Twitter naturligtvis.

...varför han vill att EU satsar på ett mer långtgående bredbandsmål än det mål som svenska regeringen beslutat om?
– Jag har fått parlamentet med mig på det, men kommissionen och ministerrådet har inte velat acceptera det ännu. Så vi håller fortfarande på och bråkar om det. Jag tror att vi i Sverige behöver tänka till hur vi ska behålla en plats i bredbandstoppen framöver. Men ska man vara ärlig så har Sverige ett mål som idag placerar oss i framkant. Men min poäng är att jag ändå inte tror att det räcker framöver.