Washington Post har tagit del av ytterligare dokument från NSA-läckan Edward Snowden som uppges avslöja planerna hos den amerikanska spionorganisationen NSA. De senaste dokument hävdar att NSA håller på att bygga en ny typ av superdator som kan användas för att kringgå alla typer av kryptering.

Kryptering har teoretiskt sett alltid kunnat knäckas, men skulle med konventionella datorer ta för lång tid för att vara praktiskt genomförbart. Med hjälp av så kallade kvantdatorer går det dock att göra långt snabbare än tidigare.

Enligt Washington Post arbetar NSA på ett projekt med kodnamnet Penetrating Hard Targets som har en budget på 80 miljoner dollar, motsvarande drygt en halv miljard kronor.

Forskare är fortfarande oeniga om hur kvantdatorer egentligen fungerar, men är överens om att de i teorin är ett hot mot kryptering tack vare den stora datorkraften. I dagsläget har dock ingen lyckats bygga en kvantdator som är tillräckligt stabil för att kunna användas till att knäcka kryptering.

IDG News