Den öppna konsultationer som avslutas 5 februari innehåller 80 frågor som rör upphovsrätt. Kommissionen hoppas att både privatpersoner och organisationer ska vara med och svara på frågorna som rör allt från privatkopiering till om den som länkar till upphovsrättsskyddat material måste be om tillstånd.

Daniel Westman, som är expert på it-juridik och upphovsrättsfrågor på Stockholms universitet, är överraskad över den bredd frågorna från kommissionen har.

– Min reaktion är att den är bredare och mer öppen än jag hade väntat mig, säger han.

Trots det tror han att det är tre frågor som är viktigast för kommissionen att få in synpunkter kring.

– Det finns en del saker som EU-kommissionen redan tidigare sagt att den ska titta på och det berörs i den här konsultationen, säger Daniel Westman.

Första frågan handlar om att upphovsrättslagarna i dag följer landgränserna inom EU och att det inte finns någon gemensam marknad på området. Det betyder till exempel att företag som Spotify och Netflix måste avtala rättigheter i varje land för sin musik och sitt tv-innehåll. Kommissionen har också sagt att den vill se över hur upphovsrätten påverkar möjligheten att samla in och analysera stora datamängder. I dag finns enligt Daniel Westman inget undantag i upphovsrätten för sådan behandling.

– Den tredje saken som diskuteras är privatkopieringsersättningen, säger Daniel Westman.

Att svara på alla frågorna är ett omfattande arbete.

– Jag tror att det är få som har den fulla kompetensen att svara på alla frågorna, säger Daniel Westman.

En organisation som kommer att vara med och svara är IT- och Telekomföretagen.

– Det är positivt att den tar ett helhetsgrepp på upphovsrätten där man pratar om systemet i sin helhet och att man pratar i ett sammanhang om hur systemet ska kunna leverera nytta både för företag som levererar tjänster och för kreatörerna , säger Pär Nygårds som är näringspolitisk expert på IT- och Telekomföretagen.

Han gör samma bedömning som kommissionen när det gäller att frågorna om privatkopieringsersättning och en gemensam europeisk marknad för rättigheter är viktiga.

För den som inte vill sätta sig i alla 80 frågor finns flera guider på nätet som tagits fram av olika organisationer.

Fakta

Eu:s öppna frågerunda om upphovsrättsregler pågår fram till 5 februari. Alla 80 frågorna och instruktioner om hur svar lämnas in finns publicerade här. Man behöver inte svara på alla frågorna för att delta.

För att underlätta för privatpersoner att svara på frågorna har flera aktivistgrupper och organisationer satt samman interaktiva guider på nätet. På sajten youcan.fixcopyright.eu har flera organisationer satt samman ett webbformulär som gör det enklare att orientera sig mellan frågorna och på copywrongs.eu går det att sortera ut vilka frågor som är intressanta att svara på med en snabb enkät.