Det är en polis i Helsingborg som skrivit en tillbudsanmälan, i vilken han påtalar att förutom den irritation som det dåligt fungerande it-systemet Pust skapar i själva arbetet, ger det också sömnsvårigheter och irritation gentemot familj och vänner också utanför arbetstiden.

I sin anmälan berättar Helsingborgspolisen om en kollega som förgäves försökt få hjälp och stöd av Polisens it-support under en timme och 40 minuter. Detta efter att inte lyckats rapporterna in någonting i it-systemet under hela sitt arbetspass.

Enligt anmälaren gäller inrapporteringsproblemen både rapporteringssystemet Pust för enklare brott och Polar, som är systemet för mobila pc-arbetsplatser.
I anmälan konstaterar Helsingsborgs-polisen att Polisens nya inrapporteringssystem Pust och Polar skapat stor frustration hos poliser i yttre tjänst.

I sin tillbudsanmälan hävdar polismannen att orsaken till det krånglande systemet kan beror på brist i instruktion eller utbildning.

Hans förslag till åtgärd för att fixa problemet, skriver han kort och kärnfullt: "Fixa systemet innan det sätts i drift!"

Att Pust är fortsatt en huvudvärk för landets poliser konstaterades även av Peter Ågren, chef för Södermalmspolisen i Stockholm, på Twitter i veckan: