Tullverket är en av de sju myndigheter som ingår i RIF-arbetet (Rättsväsendets informationsförsörjning). Målet med RIF-arbetet är att göra informationsflödet inom det svenska rättsväsendet pappersfritt och att information lättare ska kunna utbytas mellan myndigheterna (läs mer om det i faktarutan här bredvid). För att leva upp till kraven ska Tullverket köpa in polisens utskällda inrapporteringssystem Pust.

– Vi kan inte skriva under på beskrivningen eftersom vi själva inte använt Pust. Det vi har sett, som står utanför och tittar, är att det som varit en negativ bild är något som börjat avklinga. Jag har förstått att man åtgärdat många fel och släppt nya releaser för att komma till bukt med fel och annat som varit problematiskt, säger Ewa-Marlene Frenéus, nationell chef och beställare på Tullverket.

I nuläget befinner sig Tullverket i väntans tider. För att Tullverket ska kunna använda Pust krävs att systemet får stöd för den typ av brott som faller under myndighetens ansvar. Det arbetet ska ske i en senare utvecklingsfas av Pust, som har blivit försenad. Tanken är att Tullverket ska ansluta sig efter den fasen, men förseningen strular till det för myndigheten.

– Dels handlar det om hur polisen ser på utvecklingen av Pust, och det är en fråga för polisen. Sen handlar det också om att vi medvetet har valt att vänta, framför allt eftersom de brottstyper som Tullverket har ansvar för inte har funnits i Pust, säger Ewa-Marlene Frenéus.

I år skulle de första delarna av planen för Tullverkets införande vara igång. Bland annat skulle myndigheten börja med förstudier. Pust skulle vara infört 2015, men det har skjutits upp till 2016.

– Vi gör gemensamt bedömningen att det är 2016 vi pratar om, säger Ewa-Marlene Frenéus.

Förutom åtgärder i Pust har landets polismyndigheter också arbetet att bli en enda stor polismyndighet att tänka på. Det ska vara klart 1 januari 2015.

– Så som man skulle vilja ta hand om externa myndigheter som vill kliva på Pust, och även i andra frågor, tror jag inte att man mäktar med. 2014 är ett otroligt tufft år för Polisen, säger Ewa-Marlene Frenéus.

Senast 1 september i år ska en ny tidsplan vara klar för införandet. Det stora besväret för Tullverket är att de blir försenade i RIF-arbetet.

– I RIF-arbetet och i förhållande till andra myndigheter innebär det att Tullverket är på banan vid en senare tidpunkt. Det här har det flaggats för till de andra RIF-myndigheterna och justitiedepartementet som Polisen ligger under och finansdepartementet som Tullverket ligger under, säger Ewa-Marlene Frenéus.

Myndigheten har sökt extra medel för införandet av Pust, och arbetet med RIF, men har fått avslag och måste därför finansiera de extra kostnaderna själva. Därför ska myndigheten se till att det förberedande arbete och de resurser som lagts på att förbereda inför en anslutning till Pust ska utnyttjats på ett bra sätt.

– Vi måste omplanera internt. Projektmedel och resurser som är avsatta försöker vi återanvända i andra uppdrag och samtidigt försöker vi hålla liv i, och göra de delar där vi själva måste jobba vidare och inte är beroende av polisen. Det kan vi förbereda och så är det klart, och det har vi gjort som en del, säger Ewa-Marlene Frenéus.

Fakta

RIF, som står för Rättsväsendets Informationsförsörjning, är ett arbete där totalt sju myndigheter ingår. Målet är att göra informationsflödet mellan brottsbekämpande myndigheter papperslöst och att informationsflödet ska fungera smidigare.

Arbetets rötter sträcker sig tillbaka till 1990-talet, men först 2009 inleddes arbetet på allvar. I december 2013 var den första etappen klar, vilket egentligen skulle vara klart 2012.

I den andra etappen inkluderas också Tullverket, Kustbevakningen och Ekobrottsmyndigheten. Av de tre är Tullverket med drygt 2000 medarbetare mer än dubbelt så stort som de andra två myndigheterna.

För att klara kraven i den första etappen av RIF beskrivs Polisens rapporteringssystem Pust som ett nyckelsystem. Pust, som bygger på Oracles Siebel, har fått utstå mycket kritik och har en knackig historia kantad av förseningar.