E-böcker har fått förlag och bibliotek att ryka ihop rejält det gångna året. Men nu börjar det röra på sig. Distributören Elib, som dominerar marknaden helt, är på gång med ett nytt avtal under våren som kan bli ett steg mot att lösa knutarna mellan förlag och bibliotek. Samtidigt har en ny distributör, Atingo, dykt upp och utmanar Elib.

Regeringen har gett Kungliga Biblioteket i uppdrag att göra böcker där upphovsrätten gått ut tillgängliga digitalt och distribuera dem till biblioteken via den nationella katalogen Libris. Och Sveriges Kommuner och Landsting har tagit på sig att skapa en nationell överenskommelse med bokbranschen för att säkra tillgången på e-böcker till de svenska folkbiblioteken.

Digitaliseringen av bokvärlden ställer både förlag och bibliotek inför ödesfrågor. Pappersboken dominerar fortfarande rejält i Sverige men allt fler läser e-böcker – det syns inte minst på bibliotekens utlåning där andelen e-boksutlån visserligen är liten fortfarande men ändå har mångdubblats på senare år.

Samtidigt har e-boksmarknaden haft svårt att ta fart – trots tillväxt har den fortfarande en låg andel av den totala marknaden.

– Ungefär 85 procent av alla e-böcker som förlagen säljer går till bibliotek. Det betyder att vi inte har en fungerande e-boksmarknad i Sverige ännu, säger Kristina Ahlinder, direktör i Svenska Förläggareföreningen.

– Det är en ohållbar situation. Förlagen är företag och måste gå med vinst och lyckas inte det så riskerar vi att färre e-böcker produceras.

Förlagens oro handlar inte bara om biblioteken – det är en pusselbit bland många andra. Det handlar också om att bokförsäljningen gått ner de senaste åren och pressade marginaler. Även piratkopiering lyfts fram som ett allvarligt problem från förlagens sida. Att hitta rätt modell för e-boksmarknaden är ett måste inför framtiden.

– Det är ett digitalt stålbad vi går igenom, säger Kristina Ahlinder.

Fakta

  • Den sammanlagda kostnaden för folkbibliotekens nedladdningar från Elib är runt 22 miljoner kronor per år.
  • Sedan 2009 har e-boksutlåningen på folkbiblioteken ökat med 289 procent.

Källa: Kungliga Biblioteket 

  • E-böcker står för mindre än en procent av den totala bokförsäljningen.
  • Bibliotekens andel av de totala e-boksinköpen är 85–90 procent.
  • Runt 80 procent av de svenska förlagens alla nya titlar kommer ut i e-boksformat.

Källa: Svenska Förläggareföreningen