Sedan Elise Revell presenterade sin patenterade lösning för elektronisk identifikation så har diskussionerna gått varma. Peter Holming, vd för säkerhetsföretaget Kelisec, har tagit del av det som sagts, invändningarna och ifrågasättandena av företagets säkerhetslösning.
– Det är felaktigt att vår säkerhetsmetod baseras på en variant av kvantkryptering, säger Peter Holming.

Han är inte ute efter att ifrågasätta Omegapoints analys. Det är tvärtom ett företag vars kompetens på området han respekterar.
– Men jag tror deras analys bygger på att de inte har hela bilden av vår lösning.

Mer precis än så vill han inte vara om företagets säkehetslösning, utan framhåller bara att Kelisecs plan att lansera en produkt under våren ligger fast.
– Vi kommer att presentera en produkt för autenticering av devicer och säker kommunikation i vår. Allt är genomtestat.

Han påpekar också att dokumenten som publicerats beskriver delar av Kelisecs metod men inte helheten.
– Kunskapen om implementering av metoden finns idag enbart hos Kelisec och de utvecklare som skapar produkten.

I övrigt hänvisar han till analyserna som gjorts av det oberoende forskningsinstitut med inriktning på säkerhet och kryptering, Secure Business Austria, SBA Research, i Wien.
– Institutet har publicerat två scientific papers, som presenterades vid två olika vetenskapliga konferenser i Regensburg respektive Graz i september 2013. Vid granskningen inför konferensen i Regensburg klassificerades Kelisecs lösning som banbrytande.

Det är alltså upplagt för en spännande fortsättning på den här berättelsen.