– Vi gjorde en utvärdering och kom fram till att vi har för låg andel seniora kvinnor. Det är inte så att fler kvinnor än män slutar, men när en kvinna slutade ersattes hon av en man, säger Accentures Sverige-chef Carl-Peter Thorwid.

För tre år sedan bestämde sig svenska Accenture för att ta tag i problemet. Det återstår fortfarande mycket för att nå upp till målet om en jämn könsfördelning, men arbetet har ändå gått så bra att Sverigebolaget igår fick ta emot pris från Accentures globala vd, Pierre Nanterme.

Just nu är andelen kvinnor på det svenska bolaget, där 900 personer arbetar, 36 procent.

– De första ett och ett halvt åren hände ingenting, säger Carl-Peter Thorwid.

Efter att noga ha analyserat grundorsakerna kom Accenture bland annat fram till att de behöver ta in extern hjälp när det gäller att hitta kandidater.

– Vi tillämpar inte kvotering, men för varje tjänst ska det finnas ett antal kvinnliga kandidater som har samma kompetens som männen.

Vid intervjusituationen gäller det att se till att både män och kvinnor intervjuar kandidaten. Accenture har också lagt om hur uppföljningssamtal efter projekt går till. Även här använder företaget externt stöd.

– Det gäller till exempel att inte använda typisk manlig nomenklatur vid utvärderingen, som "kraftfullt", säger Carl-Peter Thorwid.

Jämställdhetsarbetet motiverar Carl-Peter Thorwid inte främst med etiska och sociala argument.

– Vi gör det här från ett affärsperspektiv. Vi har konkret vunnit affärer därför att vi reflekterar hur kunden ser ut.

Carl-Peter Thorwid berättar att arbetet även har påverkat Accentures kunder och att han har haft flera föredrag ute hos dessa om jämställdhetsprojektet.

Senast i december uppmärksammade Computer Sweden konsultföretaget Netlight som också jobbar hårt på att öka andelen kvinnor, då bland nyrekryterade konsulter.

Fakta

Accentures vd Carl-Peter Thorwild lyfter fram två huvudskäl till att få en jämnare könsfördelning:

  • Bättre affärsmässigt. Lättare att vinna nya affärer.
  • Ett stort antal studier visar att blandade team presterar bättre än mer homogena.

Accenture är ett av världens största konsultföretag. Bolaget har en global organisation, med ursprung i USA. Noterat på New York-bören med huvudkontor i Dublin på Irland. Företaget har 280 000 anställda världen över. I Sverige arbetar 900 personer.