2014 kan bli ett ödesår för internet. Under året planeras ett stort antal möten om hur nätet ska styras. Mardrömsscenariot enligt UD är att FN och andra statliga institutioner tar över makten och att nätets framtida teknik och styrning ska tas fram i diplomatiska förhandlingar mellan stater.

Diskussionerna är en fortsättning på de som fördes i slutet av 2012 på den stora FN-konferensen WCIT i Dubai. Där kämpade flera länder för att FN-organet ITU skulle få en större makt över hur nätet styrs. Nu går den diskussionen vidare.

– 2014 är det viktigaste året på de senaste 10 åren när det gäller antalet möten och händelser som påverkar internets styrning, säger Carl Fredrik Wettermark.

Han arbetar med internetfrågor på Utrikesdepartementet och representerar Sverige i flera av de planerade förhandlingarna.

I kölvattnet efter Edward Snowdens avslöjanden om amerikansk och brittisk avlyssning på nätet har debatten från Dubai fått förnyad fart. Det även om det inte finns någon direkt teknisk koppling mellan övervakningen och hur nätet styrs.

– Det har blivit en politisk länkning av de frågorna. Problemet är att flera länder gjort en väldigt tydlig koppling mellan övervakningsproblematiken och att det behövs en ny världsregim för internet. Det är samma länder som drivit på för en statlig styrning av internet under en väldigt lång som nu har hittat nya argument, säger Carl Fredrik Wettermark.

Han målar upp en komplicerad bild av olika möten och processer som kan leda fram till ännu fler möten under året.

– Jag tror inte att det är någon aktör eller regering som har en total bild av hela förhandlingsläget, säger han.

Det möte som fått mest uppmärksamhet hittills är mötet som Brasiliens president Dilma Rousseff planerar att hålla i maj. Exakt vad mötet ska handla om, eller vilka som ska åka dit är dock inte helt klart. Inriktningen på mötet är en diskussion om de globala principerna för hur internet ska styras och vilka institutioner som ska ha makt.

– Men det finns ännu inte någon dagordning eller officiell inbjudan, säger Carl Fredrik Wettermark.

Han tycker att mötet är intressant eftersom det sker inom ramen för hur internet styrs idag och inte är kopplat till FN eller de försök som finns för att ge Internationella telekomunionen ITU mer makt.

Brasilienmötet kan mynna ut i ett dokument med principer för hur internet ska styras. Det handlar inte om bindande dokument, men de kan vara nog så viktigt i alla fall.

– Deklarationen om mänskliga rättigheter är egentligen inte heller bindande, men det handlar om internationellt normsättande och internationella principer, säger Carl Fredrik Wettermark.

Mötet är långt ifrån det enda som kan bjuda på överraskningar under året. 
– Ofta vet man inte förrän efteråt om ett möte är viktigt eller inte, säger Carl Fredrik Wettermark.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

April: Wsis toppmöte i Egypten. 
Maj: Brasiliens president ordnar möte om nätets framtid
Oktober – november: ITU Plenipotentiary Conference i Sydkorea
November: IGF möte i Turkiet
2015: Eventuellt Wsis toppmöte i Ryssland