Säkerhetsföretaget Proofpoint pekar ut kylskåp, tv-apparater och musikanläggningar som källor till en våg av spam.

Tre gånger om dagen från 23 december till 6 januari skickades ungefär 100 000 skumma mejl per gång till företag och privatpersoner.

Och när mejlen spårades till källan visade sig att en fjärdedel kom från uppkopplade hushållsapparater. Minst ett kylskåp är inblandat, uppger Proofpoint.

Naturligtvis är det inte ägarna till hushållsapparaterna som har programmerat dem att skicka spam. Apparaterna är infekterade och ingår i så kallade botnät. På något sätt har apparaterna lurats att installera program som överförs via internet. När programmen är installerade kan de fjärrstyras av andra program och till exempel skicka spam.

Uppkopplad hushållsutrustning saknar ofta elementär säkerhet, som lösenord, skriver Proofpoint.

Marknadsanalytikern Michael Osterman kommenterar:

- Internetanslutna apparater utgör ett enormt hot, eftersom de är lätta att infiltrera, konsumenterna har ingen direkt anledning att göra dem säkrare och det börjar bli så många apparater som kan skicka skumma meddelanden nästan obemärkt, få tillverkare gör något för att stoppa hotet och den säkerhetsmodell som finns nu hjälper helt enkelt inte.