Datainspektionen har tidigare slagit ned hårt på kommuners användning av Google Docs när det gäller hantering av personuppgifter. Nu ska första installationen av Microsofts molntjänst Office 365 genomgå samma granskning.

Missa inte: "Därför säger DI nej till Google"

Inspektionens granskning av Salems kommun har överklagats till både Länsrätten och Kammarrätten av Salems kommun respektive Google själva. Kritiken från Datainspektionen har bland annat handlat om det personuppgiftsbiträdesavtal som måste finnas när en myndighet överlåter behandlingen av personinformation till en underleverantör. Dessutom anses Google inte uppfylla kravet på att kommunen hela tiden ska kunna redogöra för vilka underleverantörer som kan ha tillgång till informationen.

Ale kommun har valt Microsofts molntjänst Office 365 som utbildningsplattform.

– Vi tittar på det ur samma perspektiv som vi tidigare granskat Google Docs, säger Ingela Alverfors som är projektledare på Datainspektionen.

Kommunen har hela systemet på plats, men har valt att inte införa produkten skarpt i skolan innan Datainspektionen lämnat sitt besked.

Så länge granskningen pågår vill varken Ale kommun eller Datainspektionen kommentera själva utredningen. Men ärendet är högprioriterat enligt Datainspektionen och beslut väntas någon gång i vår.

Fakta

Redan 2011 kritiserade Datainspektionen Salems kommun för att den använder delar av Googles molntjänst Apps för sin mejl och sin kalender. Sedan dess har kommunen försökt få till ett nytt avtal med it-jätten som Datainspektionen kan acceptera. Ärendet ligger nu hos Länsrätten för avgörande.

Sedan i januari 2012 finns också ett ramavtal från Kammarkollegiet som innehåller leverantörer som erbjuder Google Apps som molntjänst. Där har Datainspektionen varit med och gett råd hur ett avtal med Google ska utformas för att användandet ska fungera tillsammans med personuppgiftslagen, Pul.