– I vissa fall kan vi sköta driften billigare själva än med molntjänster, en del av Amazons molntjänster är dyrt prissatta, säger Daniel Frisk som är chefsarkitekt på Mojang.

Det främsta skälet till att Mojang valt att använda Amazons molntjänster för tre år sedan var en vilja att undvika att fokusera på och jobba med it-drift. Och det gäller fortfarande.

Läs även: Därför körs Minecraft på Amazon

Vad gäller låga kostnader för molntjänster tror Daniel Frisk att de allra minsta och de allra största kunderna har mest att hämta. Fördelarna blir antagligen inte lika stora för ett företag med 35 anställda, som Mojang. Ytterligare en fundering kring kostnader för molntjänster är att de är svåra att uppskatta.

– Det är lite som att gårdagens väder ger den bästa prognosen för dagens väder.

Priser för molntjänster är verkligen ett komplext område. Det finns många olika modeller. Ett exempel för Amazon är att det blir rejält mycket billigare om kapaciteten reserveras i förväg. Nackdelen med den strategin är att den kan leda till att kunden får betala för kapacitet som inte utnyttjas, samt att kunden inte får del av framtida prissänkningar under kontraktstiden.

– Bandbredd för molntjänster är dyrt. Det är en ny marknad som ännu inte mognat. Det är Amazon som leder utvecklingen och bestämmer hur det fungerar.

Att Mojangs val föll på just Amazons molntjänster berodde på att de kändes mest mogna. Mojang utvärderar de olika molnleverantörerna med jämna mellanrum, bland annat vad gäller kostnader.

De tillämpningar som Mojang kör i molnet är inte särskilt dataintensiva, med undantag av tämligen färska Minecraft Realms. På Realms kan användare lagra Minecraftvärldar som de skapar. Det är en tjänst som hittills har erbjudits av tredjepartsleverantörer och även av entusiaster. Efter påstötningar av användare erbjuder nu även Mojang tjänsten. Än så länge körs Realms bara i Sverige.

– En värld i Realms kräver ungefär en GB data, inklusive säkerhetskopior. Nu finns det ungefär 10 000 världar lagrade. När tjänsten börjar användas i USA blir det säkert 30 000 till på en vecka, berättar Daniel Frisk.

För närvarande utnyttjar Mojang alltså ungefär tio TB lagringskapacitet hos Amazon för Minecraft Realms. I övrigt använder Mojang Amazontjänster för att distribuera Minecraft.

– Distributionen kräver ungefär tre fyra petabyte bandbredd per månad.

Rättelse: En värld i Realms kräver en GB data, inte en TB data. Det innebär totalt tio TB lagringskapacitet i nuläget.

Missa inte: På besök i Minecrafts hjärta

Fakta

Bland de Amazontjänster som Mojang använder märks lagringstjänsten S3, Simple Storage Service. Det finns flera olika användningsvarianter för S3, med olika priser.

För standardvarianten av S3 kostar lagring cirka 62 öre per GB och månad, för den första TB:n som lagras en månad, för kunder i EU.

Sedan följer en stafflad skala. Kunder som lagrar mer än fem petabyte betalar cirka 36 öre per GB för data över fem petabytegränsen.

Dessutom tillkommer kostnader för att lagra och hämta data. Att ta bort data är gratis.

Det finns även en gratisversion av S3, för lagring av upp till fem GB data per månad.