Det är marknadschefer, säljchefer och affärsområdeschefer som i allt högre grad håller i taktpinnen när det ska göras it-investeringar ute på företagen numera.

Enligt Radar Ecosystem Specialists stora undersökning av den svenska it-marknaden 2014 står verksamheten nu för nästan hälften av alla ”nya” pengar som läggs på it.

– Det är första gången vi ser detta, säger Hans Werner, vd på Radar. Det är pengar som används för att digitalisera verksamheten. Därmed skiftar också marknaden fokus.

I reda pengar ser förhållandena ut på följande sätt:

Den svenska it-marknaden är värd 145,2 miljarder kronor 2014.

Ökningen jämfört med fjolåret är 2,5 miljarder kronor – vilket motsvarar en ökning på 1,7 procent. Hälften av dessa miljarder står alltså verksamheten för.

– Det blir mer applikationer och något mindre infrastruktur när verksamheten köper, säger Hans Werner. Det handlar om allt från integrationsområdet till webbutveckling. Däremellan är det ärendehantering, inköpshantering och så vidare.

Andra skillnader är att organisationer lägger mycket mer tid och kraft på inköpen, därav det stora kostnadstryck och den prispress som råder. Men det är också en annan slags paketering som verksamheten söker.

– Verksamheten gillar inte risk och de gillar inte att driva it-projekt – utan de vill ha en färdig tjänst som de kan börja använda. Detta innebär att de hellre vill köpa hela tjänster, snarare än timmar. Och det gynnar software as a service snarare än traditionell mjukvara.

För branschen gäller det att lära känna de nya kunderna. Hans Werner säger att kundintimiteten kommer att bli avgörande för vilka som vinner och vilka som förlorar på utvecklingen.

– Leverantörerna måste kunna visa att de har en kvalitet som är högre än konkurrenternas och att de har breda kundrelationer.

I övrigt konstaterar Radar i rapporten att konjunkturen i Sverige långsamt förbättras.

De svenska företagens och organisationernas samlade it-budgetar växer med 1,3 procent i år, vilket är bättre än förra året, men tar man hänsyn till inflation och BNP-utveckling innebär det ändå en realvärdesförlust. Det är en utveckling som pågått sedan 2008, och som innebär att it-organisationerna måste göra mer för mindre pengar.

Verksamhetsfinansierad it växer i sin tur med 3,7 procent. Det innebär att totalt sett kommer var femte krona som svenska företag och organisationer lägger på it nu från en verksamhetsbudget.

Läs också: Nu ljusnar det för it-branschen.

Fakta

20 procent väntas molntjänster växa med. Molntjänster står för den största procentuella utvecklingen på tjänstemarknaden.

5 procent väntas outsourcingmarknaden växa med i volym, men värdet minskar med en halv procent.

92,7 miljarder kronor väntas hela it-tjänstemarknaden vara värd, att jämföra med 90 miljarder motsvarande period förra året.

6–7 procent väntas konsultmarknaden växa med i volym, men det totala värdet ökar bara med 2,5 procent – vilket innebär ett tillskott på 1,35 miljarder kronor.