Polisens nya rapporteringssystem Pust, som bygger på Oracles mjukvara Siebel, har kritiserats hårt av poliser runt om i landet sedan införandet. Computer Sweden har skrivit om en lång rad arbetsmiljöanmälningar av systemet, där det tar flera timmar att rapportera in ett enda enkelt brott.
Nu har huvudskyddsombuden hos Polismyndigheten i Skåne fått nog och kräver att polisledningen stoppar användningen av Pust. Det framgår av ett brev ställt till länspolismästare Klas Johansson undertecknat samtliga sex huvudskyddsombud i Skåne. Om så inte sker överväger skyddsombuden att koppla in Arbetsmiljöverket.

I ett första skede vill skyddsombuden gå tillbaka till det gamla rapporteringssystemet, men sedan bör ett helt nytt system byggas.
"Tillhandahåll ett system som lever upp till att kallas ett it-stöd. Ett system som är anpassat för vad det är tänkt att användas till, med ett gränssnitt som underlättar för poliser att avrapportera långtgående förstahandsåtgärder", skriver skyddsombuden. Det nya systemet bör tas fram tillsammans med verksamheten och innan det sjösätts måste det finnas tid för utbildning.
Bakgrunden är att skyddsombuden fått ta del av återkommande kritik från poliserna som använder systemet.

Läs också: Pust ger polisen sömnsvårigheter

"En dålig digital arbetsmiljö leder ofrånkomligen till stress och frustration hos personalen /.../ denna stress och frustration påverkat så väl polisernas psykiska och sociala arbetsmiljö, deras möjlighet att verka i sitt uppdrag som deras civila sociala umgänge."

Skyddsombuden pekar också på att syftet med Pust var att avlasta poliserna för att kunna ge en mer synlig polis. Med Pust Siebel har resultatet blivit det motsatta. Förutom arbetsmiljöriskerna ser skyddsombuden även exempel där systemet är rättsosäkert.

"Här är vi oroliga för hur det kan drabba enskilda kollegor i form av till exempel misstanke om tjänstefel", skriver man i brevet.

Skyddsombuden vill ha svar från ledningen senast den 17 februari och om svaret är otillfredsställande överväger skyddsombuden att begära att Arbetsmiljöverket ingriper.

Skyddsombudens brev kan läsas i sin helhet här.