(CS/London) För två år sedan fick Katarina Lycken Rüter, förstalärare i svenska på gymnasieskolan Östra Real i Stockholm, en Ipad i födelsedagspresent av sin man.

– Det säger något om hur det ser ut i skolan att det var så jag fick den – inte av min arbetsgivare, säger hon.

Surfplattan blev ett startskott för ett nytt sätt att arbeta med eleverna.

– Det hade säkert kunnat vara något annat, men det var den som fick mig att se möjligheterna, säger hon under ett seminarium som ligger i ett särskilt svenskt spår anordnat av Datorn i Utbildningen på Bettkonferensen i London.

Bara några månader efter att hon börjat använda sin surfplatta började hon med det som kallas flippat klassrum. Det innebär att läraren spelar in sin genomgång och ger eleverna i läxa att titta på den före lektionen. Så kan klassrumstiden ägnas åt samtal, diskussioner och analys i stället.

Missa inte: Hans lektioner flippar totalt

Hon skapade en kanal på Youtube – ”det var den kanal jag kände till och den är enkel att använda”. Katarina Lycken Rüter gick ett steg längre och började använda film också som feedback till eleverna. Elevarbetena är ofta på papper – eleverna har inte skoldatorer ännu. Men hon ger sin respons i digital form. Hon filmar vissa passager i elevernas arbeten och spelar in sina kommentarer. Sedan lägger hon ut dem på Youtube men osökbart och skickar länken till just den elev som det gäller.

Elevernas gensvar blev entusiastiskt. Så entusiastiskt att Katarina Lycken Rüter funderade på vad som egentligen förändrats. Hon sa ju samma saker som tidigare både på genomgången och i sin feedback – enda skillnaden var att det var inspelat.

– Samtidigt sa eleverna att det var det bästa jag någonsin gjort, säger hon.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

På Katarina Lycken Rüters lektioner får bara de som ställer sina mobiler till klassens förfogande använda dem i klassrummet. Hon använder också kameran mycket och spelar alltid in alla elever när de gör sina presentationer. Då ser de själva om de har något i sitt kroppspråk eller upplägg de behöver rätta till. Och en del osäkra elever ser att det faktiskt gick mycket bättre än de trodde.

Så funkar det flippade klassrummet
Det flippade klassrummet, the flipped classroom, är en undervisningsform som börjat användas av vissa lärare i USA. Modellen innebär att läraren vänder på den traditionella lektionen genom att ge webbaserade genomgångar som hemläxa i stället för att göra dem i klassrummet och i stället ägna tiden i klassrummet till fördjupning, analyser och laborationer. Modellen kallas också för det omvända klassrummet och använder sig i hög grad digitala verktyg.