(CS/London) Skolor över hela landet satsar på en till en – en dator till varje elev och varje lärare. Men vilka är egentligen vinsterna? På Ängsdals skola i Bunkeflostrand söder om Malmö har man fyra års erfarenhet och kan konstatera att elevernas avgångsbetyg visar en tydligt uppåtgående trend sedan eleverna från årskurs sex och uppåt sedan fyra år utrustas med egna datorer. Särskilt viktigt har det varit för de elever som har särskilda behov. Det berättade matematik- och NO-läraren Johan Risborn, som i dag är biträdande rektor, och specialpedagogen Stefan Fornestedt på ett seminarium på Bett.

– Initiativet till att vi skulle satsa på en till en kom från oss lärare och jag gick en kurs som lärspridare för att kunna hjälpa mina kolleger att komma igång. Men det som slog mig var att många lärare från andra skolor som gick samma kurs var så negativa till it. Och det var de som skulle tillbaka till sina skolor och peppa sina kolleger, säger Johan Risborn.

– Hos oss var entusiasmen väldigt stor så vi hade betydligt bättre förutsättningar.

Han och Stefan Fornestedt ser stora vinster sedan datorerna gjort entré på allvar i Ängsdals skola. Kommunikationen har blivit bättre.

– Nu finns fler kommunikationsvägar och de elever som kanske tyckte det var svårt att fråga läraren om något kan hitta andra sätt att kommunicera som passar bättre.

Läs även: Succé för Chromebook i skolan

Genom att arbeta digitalt blir också synligheten större. Läraren kan följa med i processen i högre grad än när ett arbete lämnas in först när det är klart.

– Våra elever arbetar ofta tillsammans i Google Docs där de kan se vad de andra i gruppen skriver i realtid. Då kan eleverna se hur andra lägger upp det de skriver och de som har lite svårare med det lär sig av det, säger Stefan Fornestedt.

Det blir också enklare att komma åt de elever som gärna skjuter upp det de ska göra.

– Vi arbetar med här och nu – alla verktyg finns för att göra direkt och få direkt respons. Så slipper de här eleverna att bränna en massa energi på att dölja att de inte gjort uppgiften och fundera på när de ska göra den i stället. Det leder till att de blir tryggare och nöjdare.

En annan viktig fördel är att valmöjligheterna ökar när det finns fler verktyg på plats. Stefan Fornestedt berättar om en autistisk elev som inte kunde spela på musiken eftersom det blev för jobbigt att behöva byta plats i klassrummet.
– Men med Garage Band på datorn släppte det och det var fantastiskt när han spelade en låt med Rammstein.

I och med att det finns så mycket stöd att tillgå i datorerna – rättstavning, talsyntes, träningsprogram och annat – så jämnas förutsättningarna i klassrummet ut och de elever som har särskilda behov kan delta på ett helt annat sätt konstaterar de. Men det är viktigt att ha den förståelsen. De berättar om en elev med dyslexi som lärt sig att använda allt stöd och kämpat sig till bra slutbeyg i nian. Men när hon kom till gymnasiet sa en lärare till henne att hon inte skulle skriva på dator utan på papper för annars skulle hon inte lära sig något.

– Då gör det ont i hjärtat, säger Stefan Fornestedt.

Fakta

Här är några av de största vinsterna med en till en på Ängsdals skola:
- Bättre kommunikation - det minskar avståndet mellan hem och skola
- Fler valmöjligheter - redovisningsmöjligheterna blir fler
- Större elevinflytande - i stället för att alla ska göra samma uppgift på samma sätt och på samma tid finns nu större möjligheter att nå målet på olika sätt beroende på vad eleverna behöver.
- Tillgänglighet - när alla har egna datorer med sig begränsas man inte av tid eller plats längre, som med datasalarna, utan det blir behoven som styr vilka verktyg som används.
- Lärandet synliggörs - mottagarna blir fler när man kan utnyttja nätet. Skolan är inte längre gränsen utan med bloggar och Skype och annat kan man nå långt utanför. Med verktyg som Google Docs fördjupas elevernas samarbete.