Näringslivet satsar allt hårdare på beslutsstöd, medan offentlig sektor inte ökar alls i samma utsträckning. Fram till för två år sedan låg näringslivet högre än offentlig sektor. Därefter har näringslivet ökat kraftigt, medan offentlig sektor har släpat efter, visar en undersökning.

– Investeringstakten inom beslutsstöd är jämn inom den offentliga sektorn, samtidigt som det generellt har skett en stark tillväxt generellt inom beslutsstöd i Sverige, säger Erik Wihlborg som är analys- och affärsutvecklingsansvarig på Consulting League.

Flera förklaringar finns till detta till att beslutsstödsklyftan vidgas. En är att beslutsstöd har en långsiktig återbetalning. Organisationer i offentlig sektor har krav att använda skattepengar på ett effektivt sätt som syns tydligt i statistiken, form av fler poliser eller mindre arbetslöshet .

Läs även: Beslutsstödet som räddar liv

Caroline Andersson, som är vd på konsultföretaget Governo, ser samma utveckling. Näringslivet och offentlig sektor låg närmare varandra för några år sedan, men att näringslivet har dragit ifrån på beslutsstöd under de senaste åren.

– En påverkansfaktor är nog att stora delar av näringslivet idag sitter i affärssystem och integrerade lösningar som möjliggör beslutsstöd på ett helt annat sätt. Offentlig sektor har en så fragmenterad systemmiljö med äldre system, stordatorer, nischade lösningar att beslutsstöd blir svårare att hantera, säger hon.

Hon ger flera exempel på stora organisationer som satsar. Stockholms längs landsting använder verktyget Stratsys för mål- och budgetuppföljning. Karolinska universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting har flera stora beslutsstödsprojekt på gång. Ett exempel är uppbyggnaden av vårddatabasen Val för landstingets uppemot två miljoner invånare. Där kan man följa exempelvis patienter genom hela vårdförloppet för att ge en effektivare vård.

– Helt klart finns stor en förbättringspotential i offentlig sektor, inte minst utifrån de krav som finns på insyn och genomlysbarhet i offentliga organisationer, säger Caroline Andersson.

Consulting League spår att dippen för offentlig sektor är tillfällig och att antalet konsulttimmar ökar. Caroline Andersson är av samma uppfattning, det gäller framför allt rapporterings- och uppföljningsverktyg, som dock inte alltid syns i statistiken eftersom många systemverktyg är billiga och därför inte syns i upphandlingarna, samt att upphandling ofta sker tillsammans med nya ekonomisystem som inte märks i enskilda upphandlingar.

Leverantörer som Computer Sweden har talat med ser en ökad efterfrågan på beslutsstöd från offentliga organisationer. Niklas Huss, som är seniorrådgivare inom offentlig sektor på beslutsstödsleverantören Sas Institute säger att offentlig sektor generellt tidigare har varit mindre investeringsbenägna än näringslivet när det gäller beslutsstöd. Men under det senaste året har sett ett trendbrott där intresset för att satsa har ökat kraftigt.

– I många offentliga organisationer har vi sett en betydligt större vilja till nytänkande under det senaste året. Företagen börjar både titta på traditionell beslutsstöd och intressera sig för nya verktyg för att analysera av big data och genomföra prediktiva analyser, i syfte att arbeta effektivare och ge bättre stöd till medborgarna, säger han.


Intresserad av BI och analys? Den 8 maj arrangerar Computer Sweden Data Explosion – en heldag med det senaste inom BI, analys och Big Data. Läs mer här!

Fakta

Rönen kommer från konsult- och rådgivningsföretaget Consulting Leagues undersökning BI-rapporten Sverige 2013.

Consulting League har analyserat utvecklingen i 1 040 rådgivande beslutsstödsprojekt under de senaste åren. Undersökningen bygger i sin helhet på kvantitativa analyser av totalt 7 000 projektreferenser och bokföringsuppgifter, samt på 42 intervjuer med leverantörer.

Enligt Consulting League sysselsätter den svenska konsultmarknaden inom beslutsstöd 4 000 konsulter i dagsläget. Marknaden är dock fragmenterad och graden av specialisering är hög, vilket gör att det är svårt att få en översikt över marknaden, vilket i sin tur skapar svårigheter för företagen att få tag i rätt partner.