Det råder tufft läge på it-konsultmarknaden med prispress och försiktiga kunder, men det finns undantag. Energibranschen är ett sådant.

– De smarta elnäten innebär att vår kompetens inom såväl business intelligence, virtualisering och mobilt kan kapitaliseras, säger Leendert Venema, vd på Capgemini i Sverige.

Det finns flera drivkrafter som gör energibranschen het just nu. Det övergripande är samhällets krav på att minska och effektivisera förbrukningen som baseras på fossila bränslen. Dessutom har den tidigare liberaliseringen av marknaden inneburit att det finns många energibolag. Bara i Sverige finns 150.

Ännu en drivkraft är skiftet mot smarta elmätare, som rullas ut på olika håll i världen. Det kräver it-system för att hantera de stora datamängderna.

Förra året gjordes en stor affär i Sverige då Eon Elnät tecknade avtal med Ericsson och Capgemini om att hantera datamängder från alla deras elmätare i Sverige.

Förutom delar av Eon driftar Capgemini också Fortums elnät.

– Enligt EU-direktiv ska 80 procent av alla elmätare vara smarta. I dag har alla i Sverige bytt elmätare, men nu kommer andra generationens smarta mätare med mer kompetens, som till exempel att de ska ge information om avbrott eller när det är billigast att använda tvättmaskinen, säger Thomas Sandh, försäljningschef för Capgeminis verksamhet på energimarknaden.

En jättemarknad växer fram runt elmätarna. På nordisk nivå uppskattar Capgemini att den är värd 5–10 miljarder kronor varje år. Investeringarna går lite i cykler. Sverige har redan rullat ut den första generationens mätare, men här väntar en föryngring av systemen. I Norge, Finland och Danmark kommer stora affärer att göras under året. Flera av de stora energibolagen ska upphandla leverantörer.

– Det här måste stödas av fler och fler it-lösningar. Datainhämtningen växer enormt. Tidigare skedde den bara en gång i månaden, nu sker den varje timme eller oftare, säger Thomas Sandh.

Ericsson konkurrerar

I Sverige har it-konsultbolagen fått konkurrens av Ericsson, som har skapat sig en nisch inom energiområdet. Affären med Eon i fjol är ett exempel på att Ericsson är en spelare av rang på den här nya marknaden. Bolaget vill inte kommentera det pågående arbetet med enskilda kunder, men när avtalet slöts sa Robert Puskaric, Ericssons chef för region Nordeuropa och Centralasien:

– Nu när vi är på väg mot en värld med mer än 50 miljarder uppkopplingar tror vi att en stor del av kommunikationen mellan maskiner kommer att skapas av smarta mätare och energinätverk.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Smarta elnät är inte ett enskilt fysiskt elnät, utan ett begrepp som omfattar mer än själva elnäten. I begreppet ingår till exempel elproduktionsanläggningar, elektriska installationer i bostäder och andra lokaler, och elanvändande utrustningar i de elektriska energisystemen. Genom dem kan elanvändningen till exempel automatiskt anpassas efter elpriser.

Smarta elmätare innehåller teknik som hanterar mätenheters registreringar och som ger möjligheter till informationsöverföring eller styrning från elnätsföretaget till ansluten elutrustning.

Sverige har rullat ut första generationens smarta elmätare. Nu kommer andra generationens, som till exempel ska kunna ge mer information om avbrott eller mer information om när det är billigast att tvätta eller använda diskmaskinen.