Kraftbolag förbereder för nya krav

Öresundskraft är ett av energibolagen som i år startar en förstudie för att se över framtida krav på elmätare och it-system kopplade till dessa.

Öresundskraft rullade ut sina nuvarande 96 000 elmätare mellan 2005 och 2008. Nu ska bolaget utvärdera om det finns behov av att byta ut dem.

– Det skulle i så fall vara från 2015 och framåt, säger Håkan Rannestig, nätchef på Öresundskraft.

Elbolaget ska ha en första sittning med Tieto i februari.

– Nu vill vi få en bild av marknadens krav på elmätarna, säger Håkan Rannestig.

Vad skulle nästa generations elmätare tillföra?

– Om priset på el stiger kan det finnas en nytta av att kunna se när man använder el och vad det kostar vid en speciell tidpunkt, och att då ha en mätare som stöder det. Eller att man kan se om det har blivit något fel eller avbrott. Det är här ska vi utvärdera.

Fakta

Smarta elnät är inte ett enskilt fysiskt elnät, utan ett begrepp som omfattar mer än själva elnäten. I begreppet ingår till exempel elproduktionsanläggningar, elektriska installationer i bostäder och andra lokaler, och elanvändande utrustningar i de elektriska energisystemen. Genom dem kan elanvändningen till exempel automatiskt anpassas efter elpriser.

Smarta elmätare innehåller teknik som hanterar mätenheters registreringar och som ger möjligheter till informationsöverföring eller styrning från elnätsföretaget till ansluten elutrustning.

Sverige har rullat ut första generationens smarta elmätare. Nu kommer andra generationens, som till exempel ska kunna ge mer information om avbrott eller mer information om när det är billigast att tvätta eller använda diskmaskinen.