Agila metoder och arbetssätt för systemutveckling blir allt mer normen, både på små och stora företag. Men hittills verkar det som om det agila sättet att arbeta kommer bäst till sin rätt på små företag, typiskt sådana som arbetar med att skapa en eller ett fåtal applikationer.

Att genomslaget ännu inte blivit lika stort på de större företagen beror säkert till viss del på att de i allmänhet kommit i gång senare med agila metoder. Men det beror också på att kraven är annorlunda på stora företag.

Missa inte: Så leder du en agil organisation

De har till exempel fler kunder, produkter och tjänster, som alla behöver samordnas. De komplexa kraven gör det svårare att arbeta agilt i de olika utvecklingsprojekten. Den flexibilitet som är vitsen med ett agilt arbetssätt gör att projekten oftare drar i väg åt olika håll.

För att klara av att samordna flera projekt använder sig projektstyrgrupperna ofta av projektmodeller som Props. Det är nu det skär sig med agila projekt.

– Projektmodellerna utlovar stor säkerhet, med fasta datum och budgetramar, men håller inte alltid vad de lovar. Agila metoder är bra för att upptäcka problem och behov av ändrade beslut, vilket projektmodellerna kan ha svårt att hantera, säger Ola Berg, lärare och även skapare av utbildningsmaterial på utbildningsföretaget Informator. Han arbetar även praktiskt som teknisk projektledare, arbetsledare, agil coach och med kravhantering.

Det värsta tänkbara scenariot är att projekten körs vidare med de ursprungliga målen till det blir helt orimligt och de läggs ner.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Props, Projektet för projektstyrning, är en projektstyrningsmodell som utvecklats av Ericsson. Den används även av andra företag och av myndigheter.