Facebook är de populäraste sociala mediet bland kommuner och landsting, visar en ny undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Nästan 90 procent av alla kommuner och samtliga landsting finns på Facebook. I en del fall handlar det om att en kommunal verksamhet finns på Facebook i andra har kommunen en huvudsida och en del har bägge delarna. Framför allt använder kommunerna Facebook som en kanal för att lyfta fram evenemang och ge information om driftstörningar av olika slag. Landstingen lägger ofta ut nyheter och driver informationskampanjer via sina Facebookkonton.

Även Twitter används av många kommuner och landsting – ungefär hälften har aktiva konton. Där läggs framför allt nyheter upp. Men det finns kommuner som också använder Twitter för dialog.

Instagram används enbart av 11 procent av kommunerna och två landsting. Men några använder det aktivt – i Landskrona får exempelvis en invånare lägga upp bilder från sin vardag varje vecka.

Hur ser det ut i din kommun? Här finns hela listan.