Det är innebörden av ett lagförslag som regeringen lämnat till lagrådet. Hantering av avkodningsutrustning har tidigare varit förbjudet i kommersiellt syfte, men blir nu olagligt också för privat bruk.

– Problemet med olovlig användning av avkodningsutrustning fortsätter att växa, och det drabbar både branschen och de kunder som tecknar abonnemang som får högre avgifter. Den nuvarande lagstiftningen räcker inte till och måste kompletteras, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, M, i ett pressmeddelande.

Regeringen har siktet inställt på så kallad cardsharing, där kort för digital-tv-boxar delas mellan många användare.

Straffet för att skaffa eller använda olovlig avkodningsutrustning för privat bruk blir böter. Straffet för övrig privat olovlig hantering - som att hyra ut eller installera utrustningen - blir böter eller fängelse i högst två år, vilket redan gäller för kommersiell olovlig hantering.

Lagen är tänkt att träda i kraft 1 augusti 2014.