Vad är Techeq?

– Techeq är ett inititativ som syftar till att det ska bli fler kvinnor inom it- och teknikbranschen. Tanken är att vilket bolag som helst ska kunna ansluta sig. De som ansluter sig förbinder sig att samarbeta om jämställdhet under året. I andra fall är vi konkurrenter, vi kanske erbjuder samma tjänster eller vill anställa samma personal, men när det kommer till jämställdhet ska vi samarbeta.

Läs även: Jämställdhet ger bättre resultat

– De som ansluter sig till Techeq under året åtar sig att bland annat att räkna på det faktiska resultatet av sitt jämställdhetsarbete i alla delar av organisationen, så att det inte blir så att någon säger att de är 50/50 men så jobbar alla kvinnor inom en avdelning och alla män i en annan.

Så huvudsakligen förbinder sig ett företag till att följa ett visst antal principer? 
– Man ska arbeta för jämställdhet inom företaget, samarbeta med andra företag och förbinda sig till att räkna och följa upp resultat. Sen är tanken att under året dela erfarenheter om vad som fungerat bra eller dåligt.

Vilka står bakom? 
– Techeq initierades av Netlight och tre andra företag.

Hur väcktes idén? 
– Det började med att vi på Netlight haft en jätteframgångsrik jämställdhetssatsning som kallas Vostok, där jämställdhet blivit en rörelse i organisationen i stället för att bara hr sysslar med det. Nu vill vi flytta det utanför Netlights gränser och hittade fler bolag som ville samma sak. Även om vi skulle bli det perfekta bolaget är det inte gott nog utan vi vill sprida det vidare i branschen för att nå större genomslag. Om 20 bolag säger att de tycker att det är viktigt får det mer genomslag än om ett bolag gör det.

Vilka kan vara med? 
– Alla it- och teknikföretag som är beredda att skriva under på de tre punkterna. Det finns en intresseanmälan som man kan fylla i på Techeqs sajt.

Vad är förhoppningen? 
– Att it- och teknikbranschen ska bli mer jämställd, och att fler kvinnor börjar jobba inom it och teknik, och att hela resurspoolen används och inte bara männen. Vägen dit är att man behöver koppla jämställdhet till affären. Alla vet att det är viktigt för innovation och resultat. Vi behöver också jobba med förebilder externt och internt, och medvetandegöra alla fördomar. Det finns så mycket gammalt skräp om hur till exempel hur en it-konsult ser ut eller hur jobbet är.

Har it-branschen varit sämre på att arbeta med jämställdhetsfrågor? 
– Det intressanta är att it-branschen är en ganska ny bransch, så där andra branscher kan gömma sig bakom tradition går det inte för it. Men jag kan inte säga att någon bransch är bättre eller sämre.

Vad är vinsterna för ett företag med jämställd arbetsplats? 
– Bättre resultat, nöjdare medarbetare och effektivare rekrytering.

Techeq lanseras 13 februari.