I samband med att Landshypotek utökar med konsumentsparande byter företaget dessutom namn, till Landshypotek Bank.

Den nya storsatsningen drar igång i morgon torsdag. Som stöd har företaget infört ett SAP-baserat affärssystem som täcker allt från sälj till kund- och kredithantering, liksom marknadsföring och uppföljning av verksamheten.

Projektet är ett led i en tvåstegsplan på system- och affärssidan. Första steget var införandet av det affärsstödjande systemet från SAP och ett kredithanteringssystem från Emric, samt en internetbank från Applicon med hjälp av konsulttjänster från CGI och Xlent. Andra steget är lanseringen av den nya konsumentbanken.

Läs även: CGI bygger banktjänst med Landshypotek

– Vi räknar med att hela systemet har kostat ungefär 70 miljoner kronor och två års arbete där alla kostnader redan är tagna, säger Kjell Hedman, som är vd för Landshypotek Bank.

Tanken är att konkurrera med låga kostnader och räntor en bra bit över vad storbankerna erbjuder för sparkonton i dag, samt att erbjuda kundmöten genom en responsiv lösning för webben och mobila plattformar, med överföringstjänster som bygger på bank-id och mobilt bank-id.

– Till en början erbjuder vi en möjlighet att öppna sparkonton digitalt. Därefter lanserar vi konton för långsiktigt sparande och även barnkonton under våren, säger Kjell Hedman.

I dagsläget har Landshypotek cirka 50 000 låntagare och räknar med att öka med mellan 100 000 och 140 000 nya kunder, framför allt bland småsparare som antingen är bosatta på eller har en livsstil och preferenser som är kopplade till landet.

Den nya banken rullas ut stegvis. Den hittillsvarande trögrörligheten bland bankkunderna anser han börjar mjukas upp allt mer.

– Kunderna byter inte bank rakt av utan gör det tjänst för tjänst. En av drivkrafterna är bra avkastning. Med låga kostnader kan vi erbjuda bra räntor. Dessutom har vi utvecklat en fyrstegslösning som gör det enkelt att öppna konto och sätta in pengar, säger han.

Det nya affärsstödet spelar en avgörande roll i hela den nya banklanseringen.

– Vi får tillgång till ett integrerat system med fullständig reskontra, låneförvaltning och ett komplett sparsortiment. Samtidigt har vi en betydligt mindre okomplicerad miljö med möjlighet att rikta erbjudanden än vad storbankerna kan erbjuda.

Även när det gäller hantering av regelverk litar Landshypotek till standardprocesser.

– Flera andra banker har valt SAP-system, men jag tror inget företag har gått så långt när det gäller att använda standardsystem i hela verksamheten.

Det är komplext att bygga den här typen av affärsdrivande system men samarbetet med leverantörerna och att implementera systemet har enligt Kjell Hedman gått bra.

– Jag har hört talas om sådana exempel, men vi har inte haft några avgörande problem. Samtidigt bestämde vi oss för att inte göra några anpassningar annat än i ett fåtal fall, säger han.

Fakta

Namn: Landshypotek, byter i veckan namn till Landshypotek Bank.

Verksamhet: Utlåning och finansiella tjänster till jord- och lantbrukare. Genom den nya bankverksamheten är målet att få in 15 miljarder kronor i sparande och att få upp till 150 000 nya kunder inom fem år.

Antal anställda: 130 anställda. Kontor på 19 orter i Sverige, huvudkontor i Stockholm.

Utlåning. 61 miljarder kronor.

Affärssystemet: Bankmodulen från SAP omfattar reskontra samt konto-, och kredithantering. Affärssystemet började bytas redan 2010 och har successivt införts i flera dotterbolag, där flytten som helhet blev klar i fjol. Applicon har varit samordnande huvudleverantör. Banken räknar med att investeringen ska betala sig inom en treårsperiod genom lägre och stabilare it-kostnader än tidigare.