I Sverige är vi bra på att hålla många möten, men en ny undersökning bland kontorsanställda i Europa visar att svenska företag halkar efter när det kommer till användningen av moderna mötesverktyg.

Närmare var tredje anställd anser att deras arbetsplatser inte använder tillräckligt med teknik för att få ut det mesta av sina möten. Det vanligaste verktyget vid presentationer är en laptop, som används av mer än hälften av mötesdeltagarna. Många håller dock fortfarande kvar vid det analoga, det näst vanligaste verktyget är en whiteboard som används av 43 procent.

Läs även: 6 tips för att få igång produktiviteten

En av anledningarna till att våra möten blir ineffektiva är teknikstrul som uppstår när vi väl försöker använda verktygen. 36 procent av svenska anställda anger att utrustningen inte har fungerat vid en presentation, samma siffra bland de andra länderna är 29 procent.

Men det kanske största problemet är att mötena är alltför sövande för deltagarna - på frågan om det senaste mötet de deltagit i uppgav tre av fem att mötets innehåll hade varit tråkigt.

Vanligaste verktygen vid presentationer:

  1. Laptop (52%)
  2. Whiteboard (43%)
  3. Projektor (38%)
  4. Blädderblock (31%)
  5. Telefonkonferens (18%)
  6. Pekskärm (16%)
  7. Videokonferens (14%)
  8. Interaktiva whiteboards (8%)

Undersökningen utfördes av Research Now i januari 2014 med 2163 kontorsanställda, uppdelat på Storbritannien (369), Spanien (361), Sverige (355), Tyskland (360), Frankrike (360) och Nederländerna (358).

Läs även: De har Sveriges snyggaste kontor