– Vi har tröttnat på att organisationer kastar så mycket pengar i sjön och har infört en nollvision för misslyckade projekt och baserat på den senaste forskningen inom området tagit fram en strategi och metod för hur man ser till att träffa rätt mål. Vi ordnar också en seminarieserie om detta.

Ni uppger i inbjudan att så mycket som 85 procent av alla it-projekt ute hos företag och organisationer misslyckas. Hur har ni kommit fram till den siffran? 

– Vi har tittat på rapporter från bland annat the Standish Group, Exido, Unionen och Sveriges kommuner och landsting och gjort en sammanställning utifrån detta.

Hur vet man att ett projekt är misslyckat? 
– De flesta kollar på om man klarar deadline, håller sig inom budget och om man får det man behöver. Jag tycker dock att man måste fokusera mer på hur resultatet av projektet används sen och om det ger någon affärsnytta tillbaka?

Varför misslyckas projekt? 
– Oftast beror det på att man inte har med sig alla tre grundpelarna: ledningen, användarna och projektteamet. Det viktigaste man kan göra för att undvika att misslyckas är vara extremt noga med frågan varför man ska genomföra sitt projekt, vad ska det ge verksamheten.

Det talas mycket i dag om det är it-organisationen eller verksamheten som ska hålla i trådarna när det gäller it-projekt. Vad tycker du? 
– Det beror på. Alla verksamheter ser olika ut. Generellt tycker jag att de personer som äger frågan om affärsnyttan, de ska äga projektet. Sen behöver man ett skickligt projektteam som driver projektet och involverade användare från verksamheten.